אאא

מיזם טנקי המצוות זכה להצלחה רבה בתקופת הקיץ ברוסיה, מאז החל לפני כעשור, ביוזמת רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, הפך הרעיון למסורת ולחיקוי במדינות נוספות בעולם.

הנחיצות בהבאת היהדות ליהודים הנמצאים בפינות נידחות ברוסיה, לא נתנה לרב הראשי מנוח, והוא הגה את יציאתם של קראוונים גדולים, המאוישים בתלמידי הישיבות הקדושות במוסקבה, ועושים בכל שנה את 'תקופת בין הזמנים' במסעות התעוררות אלו, ובמהלכם הם זוכים לעורר את הניצוץ היהודי בקרב נשמות יהודיות, בערים ובעיירות שאין בהן רב ושליח קבוע במשך כל השנה.

וכך שעטו הטנקים ברחבי רוסיה, ובמקביל בערי אוקראינה, כשהם עמוסים בספרי יהדות, תשמישי קדושה, כיבוד קל למהדרין, וכל מה שיכול לשמח ולגרום לאנשים להקדיש כמה שעות לשמיעת שיעורי תורה וחסידות, להניח תפילין, לקבוע מזוזות בביתם או להכשיר את מטבח הבית.

עם סיום 'בין הזמנים' וסיכום הפרויקט, מסכמים מנכ"ל צא"ח במוסקבה הרב שניאור הלפרין, והתמימים מענדי ומנחם וולף מאודסה, בסיפוק רב את היעדים הגדולים שהוצבו השנה והוכתרו בהצלחה. רשימת היהודים החדשים שהתלמידים פגשו בדרכים, הועברה למשרדי 'איגוד הקהילות היהודיות' במטרה להמשיך ולהחזיק עמם קשר יהודי חם.