אאא

מספר דיירים מרחוב מוהליבר בבני ברק, בסמוך לביה"ס הממלכתי דתי "סגולה" בבני ברק, הגישו לאחרונה בקשה למתן צו מניעה בבית משפט השלום בתל אביב, בטענה כי גורמים בעלי עניין פועלים להקמת בית כנסת במחטף וזאת ללא היתר ועל שטח ציבורי - שטח ירוק 

מדובר על שטח ציבורי שנמצא בתחום אחריותה של עיריית בני ברק, והעירייה החליטה לאשר הקמת בית כנסת חרדי ליטאי של הרב ישראל מאיר רובינשטיין המיועד לאברכים הליטאים המתגוררים באזור.

חלק מהתושבים החרדים הגרים באזור לא מעוניינים בבית כנסת הן בשל קרבתו הרבה לדירותיהם באופן שייפגע באוויר ובנוף. בנוסף, לדבריהם, "זה יהפוך את המקום למטרד עם הרבה רעש ונזק סביבתי. בנוסף, הם טוענים כי רוב מתפללי בית הכנסת בכלל לא גרים באזור".

לטענתם, "אין זו הפעם הראשונה בה נעשה ניסיון להקים באזור זה בית כנסת ולהציב עובדות מוגמרות בשטח, תוך רמיסת חוקי התכנון והבניה".

הדיירים עתרו להפסקה מידית של עבודות הבניה המתקיימות בשטח אשר שימש כמגרש משחקים עבור ילדי בית הספר, הצו נדרש בדחיפות ואף נידון במהלך פגרת הקיץ של מערכת בתי המשפט, בין השאר, עקב טענת הדיירים כי עיריית בני ברק אינה נוטה לפנות בתי כנסיות המוקמים בשטחה, אף אם הוקמו ללא היתר.

בבית המשפט הציגה העירייה מצג שונה לפיו אין כוונה כלל להקים במקום בית כנסת וזהו רק קירוי עבור משחקי הילדים בבית הספר. משכך נתייתרה העתירה והיא נמשכה על ידי בא כוחם של התושבים שהיו מרוצים מכך שהעירייה מצהירה כי במקום לא ייבנה בית הכנסת.