אאא

ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי שמואל מרקוביץ' פתח את 'זמן אלול' במוסדות שתחת נשיאותו בירושלים, בבית שמש ובבני ברק.

הגר"ש מסר את שיעור הפתיחה בישיבת "אוהל תורה" בירושלים, את שיעור פתיחת הזמן בישיבת "דרכי שמואל" בבית שמש ונשא דברים בכינוס המחנכים של חיידר "תפארת יעקב" בבני ברק.