אאא

עובדיה חממה: במדרשיר השבוע לפרשת "שופטים" בחרתי להתמקד בשאלות תם העולות מאותם ערכי הנהגה נעלים שאנו נדרשים להם: לרדוף צדק ולהיות תמימים עם אלוהינו.

איך בעצם אפשרי להיות תמים או צודק בעולם כה מורכב?! התם הוא השלם, הצדיק הצודק ורודף הצדק, ואילו היפוכו של התם הוא הרשע, המשול למת.

האדם מצטווה ללכת בתמימות, בשלמות ובהשלמה בהנהגת ה' ובדרכיו, גם אם הדרך לא מאירה לו תמיד בחסד, וגם אם מידת הדין האלוהי מתגברת לפעמים למכשולי דרך ומניעות.

למעשה, גם אלו גילויי צדק אלוהיים, שאולי לא ניתן להבינם ולהסבירם ברגע הנתון, אבל הם מפיקים מהאדם את האמונה התמימה הנדרשת ואת מידת הרחמים, שהיא אולי תכלית כל הגילויים הקשים במציאות; הם שמשמשים כלי להשתלמותו של האדם בעולם ולעידונו, בהפוך על הפוך על הפוך...

אתה רוצה לדעת? הֱיה תמים, לְמד תורה. אל תלך לידעונים, שינסו למלא את חלל הידיעה בניחושים ובמקסמי שווא, בקיצורי דרך של מחשבי קיצים. האורה מגרשת את חללי הבערות ואת חסכי האור. העיסוק בחוכמת התורה הוא כשלעצמו מרבה תמימות.

במָקום שהמילים לא מצליחות להבהיר, מגיעה ונוגעת המוסיקה. הַקשיבו כיצד הכנר אורן צור מצטרף לאיציק אשל הזמיר ואלי, בשפת הכינור בניסיון לבטא תמימות ולהתמודד (גם בציטוטים) עם קושיות הנצח.