אאא

ראש ישיבת 'בית מתתיהו' הגאון רבי ברוך ויסבקר אושפז לבדיקות בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק, לצורך קביעת דרך הטיפול במחלתו, בגינה הוא זקוק לרחמי שמים מרובים.

ביום ראשון מסר הגר"ב ויסבקר את ה'שיעור פתיחה' בהיכל הישיבה, ואף הגיע לתפילות בהיכל, אלא שהבוקר (שלישי) הוא עזב את המקום מיד בסיום ה'קדיש' האחרון של תפילת שחרית, זאת לבקשת המשגיח הגר"ש ברויאר.

ה'משגיח', הגר''ש ברויאר (צילום: מאיר, wikipedia)

ה'משגיח', הגר"ש ברויאר (צילום: מאיר, wikipedia)
הגדלה

ל'כיכר השבת' נודע, כי במפתיע, נעמד הגאון רבי שלמה ברויאר לומר שיחת מוסר קצרה אחרי שחרית, דבר שלא קרה מעולם ב'בית מתתיהו', ובתוך דבריו אמר: "לא מזמן כולנו התגייסנו למען ראש הישיבה שליט"א, להצלחת מגבית המצ'ינג, מצוה עצומה של החזקת תורה, אבל עכשיו מדובר בפיקוח נפש! הראש ישיבה במצב של פיקוח נפש כפשוטו".

"הוא ביקש ממני", גילה מנהלה הרוחני של הישיבה, "להתחנן בשמו להתחזק מאוד מאוד בהקפדה על ה'סדרים', ביתר שאת - והכל לרפואתו השלמה של ראש הישיבה המוסר נפשו למען כל אחד ואחד מאיתנו".

בהמשך אכן אושפז הגר"ב ויסבקר לבדיקות בבית החולים, כדי שהרופאים יחליטו על צורת הטיפול הרפואי הנכונה למצבו. לאחר מכן הוא השתחרר לביתו.

 תלמידי הישיבה בלימוד לרפואת רבם (צילום: ארכיון כיכר השבת)

עוד נודע ל'כיכר השבת', כי הגר"ב צפוי להגיע במהלך 'זמן אלול' לישיבתו - לסירוגין. במקביל, כך מספרים התלמידים, הוא מינה בתחילת הזמן את הרב אליהו סטרול ל'משיב' בישיבה.

שמו של ראש הישיבה, לתפילה: רבי ברוך בן צביה, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.