אאא

אביתר: "ספר תהילים הוא ספר השירה הגדול ביותר בעולם. מזמור כ"ג, הוא אולי המוכר ביותר. אין נמלט שלא ימצא בו מחסה, או כאב שלא ימצא בו רפואה.

דוד המלך הוא האבא של הנמלטים, של המבקשים אמונה, של הזועקים למגע.

המזמור נע מחוויה עשירה ורעננה עם היופי והעונג, למפגש עם תהום הנפש, התנועה הזו הייתה מנת חלקו של דוד הלוחם והמשורר והיא מנת חלקו של כל המבקשים לגדול ולהתקרב. אין זמן מתאים יותר עבורי להוציא את השיר הזה כמו בימיי אלול והשנה המתחדשת עלינו לטובה כעת.

שנה טובה, מתוקה, בריאה ושמחה לכולנו.

אוהב,

אביתר".