אאא

מעמד חנוכת הבית והכנסת ספר תורה חדש נערך במרכז הקהילה היהודית בעיר קובנה שבליטא.

המעמד נערך לראשונה, 80 שנה לאחר חורבנה של העיר והריגת תושביה היהודים ע"י הנאצים.

את ספר התורה תרמו מר יצחק לוי ורעייתו, ולאחר מעמד כתיבת האותיות, צעדו עשרות החוגגים ברחובה של עיר בתהלוכה לכבודה של תורה, לעבר בניין בית הכנסת החדש.