אאא

מטה 'יהדות התורה' בעיר בני ברק, שלח לאחרונה מגנטים אישיים למצביעים פוטנציאליים, עם כל הפרטים המזהים עליהם: שם, תעודת זהות, כתובת מגורים ומקום ההצבעה.

אחד מאלו שקיבלו את המגנט כתב בפייסבוק: "בתחילה חשבתי שהמטרה היא לשכנע אותנו לצאת אל הקלפי למען השבת, התורה וליצמן. אבל במחשבה שנייה, אינני בטוח שהמטרה אינה להקריפ, להבהיל ולאיים. זה בכלל חוקי?" תמה.

טל שניידר ביררה עבור כתבה בנושא בעיתון הכלכלי 'גלובס' עם מומחים לדיני בחירות, שטענו כי אכן מדובר במעשה לא חוקי מצידה של יהדות התורה.

החוק קובע: "מידע פנקס הבוחרים יימסר לסיעה או מפלגה, לאחר שתתחייב בכתב בנוסח שקבע שר הפנים שלא תעשה שימוש במידע לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדותה בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים".

אך למפלגות אסור להעביר את פנקס הבוחרים לצד שלישי, לרבות לגורמים המפרסמים מגנטים, חומרי תעמולה או דיוור ישיר, והעונש על כך עשוי להגיע עד לשנתיים מאסר.

מ'יהדות התורה' נמסר בתגובה ל'גלובס': "מדובר ביוזמה מקומית של מטה מסוים. מטה ההסברה של המפלגה בודק את חוקיות הפרסום ויפעל על פיה".