אאא

המקובל הגאון רבי דב קוק, לא מביע דעתו לאיזו מפלגה יש להצביע אך קובע כי יש חובה להצביע למפלגה חרדית. בתיעוד שהגיע לידי 'כיכר השבת' אמר הגר"ד קוק כי אסור בשום אופן להמנע מלהצביע, ומי שעושה כן עובר באיסור חמור.

הרב אמר: "היום זה הבחירות, מי שלא מצביע היום, מי שלא מתגייס להצביע, עליו נאמר 'לא תעמוד על דם רעך'. יש קרוב למליון תינוקות היום שמובלים לבתי ספר חילונים, ואתה יכול היום להגיד שבית ספר דתי יהיה העיקר ולא בית ספר חילוני. 'לא תעמוד על דם רעך' מי שלא מתגייס היום עובר בלאו, ככה לי נראה, קטונתי, אפשר לפרוך אותי...".

המקובל המשיך ואמר: "'לא תעמוד על דם רעך' של מיליון תינוקות שמצפים לך אדוני, שתהפוך אותי מבית ספר חילוני לבית ספר דתי, שמעת? או לא שמעת? זה תלוי בפתק שלך! אתה רוצה בית ספר לא דתי שהילדים לא יודעים לומר 'שמע ישראל'? זה תלוי בפתק שלך.

"מי שלא עושה את זה עובר בלאו דאורייתא של 'לא תעמוד על דם רעך'. קטונתי מלהגיד את זה, וזה פשוט ומיותר להגיד את זה, אני לא מבין איך יהודי נורמלי שאכפת לו משהו, אם יש לו רגש מינמאלי, איך הוא יכול לשבת בשקט? ואני לא רוצה להגיד יותר קשה למי שלא זכה להשתתף...".