אאא

במהלך סיורו במטות הבחירות הזהיר פגש ח"כ משה גפני קבוצת ילדים מת"ת 'גבעות עולם' בגבעת זאב שיצאו להפסקה במהלך יום הלימודים. גפני ניצל את ההזדמנות וסיפר לילדים על המצב הקשה בו עלולים להיות החרדים במידה ולא ינצחו את הבחירות.

גפני אמר לילדים: "אנחנו נמצאים בסכנה גדולה, רוצים לגרום שחס וחלילה בדור שלכם לא יוכלו ללמוד תורה ואנחנו לא ניתן לזה לקרות", אמר גפני.

עוד הוסיף: "אתם תגדלו גדולים בתורה. תתפללו הרבה שאנחנו נצליח שגדולי התורה יצלחו, בזכות הבל פיהם אנחנו ננצח את הרשעים האלה שרוצים שתשתכח תורה מישראל", סיים גפני כשהילדים פותחים מיד באמירת פרק תהילים.