אאא

חבר מועצת גדולי התורה - הגרב"מ אזרחי התיישב בשעה האחרונה (שלישי) והחל לערוך סבב טלפונים נרחב בחוג מכריו ודרבן אותם לצאת ולהצביע ולשכנע את משפחתם ואת חבריהם.

באחת השיחות נשמע ראש הישיבה מדבר עם ר' יהושע והוא אמר לו: "מדבר ברוך מרדכי אזרחי מה שלומך, יש לי דבר שהוא בנפשי ואני רוצה מאוד מאוד לבקש ממך שתלך להצבעה המצב קשה מאוד".

"זה ממש בנפשי - חייבים ללכת להצביע, הם רוצים לעקור הכל, אני מבקש ממך יהושע שאתה ובני ביתך תלכו בהקדם להצביע, אתה בעל השפעה תשפיע על כולם".