אאא

גורמים שונים הפיצו מכתב עם חתימות רבנים האוסרים להשתתף בבחירות לכנסת הנערכות היום (שלישי), וביניהם חתימתו של ראש ישיבת טשעבין, מהישיבות המוערכות בציבור החסידי.

בתגובה, פרסם ראש הישיבה, הגאון רבי יוסף משה שניאורסון, מכתב הבהרה בכתב ידו בו הוא מכחיש את הנכתב בשמו, ואף מבהיר כי יצא בעצמו להצביע.

"אליכם אישים אקרא, מבקשי ודורשי דעת זקני מרן שה"ת זצ"ל", כאשר כוונתו כמובן למייסד הישיבה, הטשיבינע'ר רוב.

"היו ובזדון פרסמו חתימתי על אשר לא כתבתי על נידון הבחירות ביומא הדין, והנה כל הרואה בעין בוחנת, יראה בעליל כי מרמה ומזויף מתוכו הוא".

אחרי שהסביר כי מזויף המכתב, ממשיך ראש ישיבת טשעבין כי לפי "הבנת קבלתי, חובה להצביע - והצבעתי". 

הוא מוסיף ומעיד: "גם פעלתי על הסבור אחרת להצביע וגם זירזתי לכך את בחורי הישיבה".