אאא

לקראת ראש השנה זלמן בסיפור אישי על מפגש בעיר אומן, עם אב שלא פגש את בנו מעולם, על אדם שהחליט לסגור את הלב לעולם מרוב כאב - עד שברגע אחד של פגישה שקרתה בכלל בטעות, הכל מתפרץ.

"אין מקום שאנחנו מגיעים אליו בטעות - הטעות היחידה היא לבוא למקום בלי לב".