אאא

את השיר "ובכן צדיקים" הלחין דביר שורק הי"ד בהיותו תלמיד כתה ט' בישיבת הזורעים. לפני כמה חודשים שלח הודעה לחברו מהישיבה, אריאל שלום, ובה שר את השיר, מלווה את עצמו בגיטרה

בז' באב תשע"ט, ערב סיום 'זמן קיץ' בישיבה, כשהוא נושא איתו מתנות למוריו, נסתלק דביר בטהרה, כשנדקר בגבו על ידי מחבל בן עוולה כשפניו אל שער הישיבה בה למד. 

על בסיס ההקלטה ההיא נבנה השיר, בתוספות מתבקשות של טקסט ועיטורים מוסיקליים בניהולו של עובדיה חממה, בנגינת חליל וקלרינט ובשירה של שחר האח הגדול, כשקולו של דביר נשמע בתחילת השיר ובסופו.

עובדיה חממה: "התגייסתי לשליחות הזו בכל מאודי על מנת להציל ניגון אבוד בן זמננו. זה ניגון יהודי אמיתי מלב של נער צעיר ומתוק חיוך ועיניים, שראוי שיתנחל בלבבות יאיר וייבשם את העולם".

יהי זכרו הטוב ברוך.