אאא

איחוד הישיבות בארץ ישראל עתר באמצעות עו"ד נדב גדליהו וגל נשרים ממשרד עו"ד נדב גדליהו כנגד החקירות של צה"ל מול צעירות חרדיות שמגישות תצהיר על פי החוק כדי לפטור אותן מחובת השירות. בית המשפט קבע כי על המדינה ומשרד הביטחון להשיב בתוך 60 יום לעתירה.

"בית משפט נכבד זה מתבקש ליתן צו על תנאי המורה למשיבים (שר הביטחון, הפרקליט הצבאי הראשי ויחידת מיטב) לבוא וליתן טעם, מדוע לא יופסקו חקירות שמנהלים המשיבים נגד מועמדות לשירות בצה"ל, נערות צעירות, ברובן קטינות, שהגישו תצהירים לפי סעיף 40 לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, תשמ"ו-1986 ,תצהירים אשר יש בהם לפטור אותן מחובת השירות, ומדוע לא יבוטלו חלקים מנוהל פנימי ומהוראה צבאית של המשיבים המאפשרים למשיבים לעשות כן", כתבו עורכי הדין.

בעתירה הוסבר, כי "מדובר בחקירות שמבוצעות ביוזמת המשיבים על-ידי משרדי חקירות פרטיים-אזרחיים איתם התקשרו המשיבים לצורך כך שלא כדין; חקירות, שנפתחות במטרה לבדוק אם אותם תצהירים שהוגשו על-ידי הנערות הנ"ל הינם תצהירי אמת או שקר, אך למעשה ביצוען אינו בסמכות המשיבים ועל כן אסור ופסול, זאת לפי הדין וגם כפי שהובהר בפסיקת בית המשפט הנכבד לא אחת, ואף אושרר, בנושא דומה ביותר לעניין, ממש בעת האחרונה. כך שבסיום ההליך יתבקש בית המשפט הנכבד לעשות את הצו למוחלט".

 ראיון לכיכר השבת של מפגינה נגד גיוס הבנות

עורכי הדין דרשו, כי לנוכח הפוגעניות והכמות הרבה של החקירות הפרטיות שצה"ל מפעיל כל שנה כנגד הנערות יש ליתן צו ביניים להקפיא את החקירות שנערכות גם כעת.

עורכי הדין מסרו ל'כיכר השבת': "משך שנים רבות צה"ל פועל ללא רסן נגד מצהירות דת - רובן קטינות - והגיע העת לשים לכך סוף. מדובר בחקירות מאוד אגרסיביות נגד המצהירות, בייחוד מאחר שהן מבוצעות באמצעות משרדי חקירות פרטיים. ביצוען אינו בסמכות צה"ל, וממילא אינו סביר בעליל. לא ייתכן שחוקרים פרטיים יבלשו ויתחקו אחר מצהירות בביתן או ברחוב, יצלמו ויטרידו אותן ואת בני משפחותיהן; שגורמים עלומים יפרצו לחשבונותיהן ברשתות החברתיות; שגורמים צבאיים ישפילו ויבזו בכל שנה אלפי נערות דתיות שבסך הכל ביקשו לקבל את זכותן על-פי חוק - והכל בכדי שחלילה מישהי שחשפה פעם מרפק או ברך לא תקבל פטור מגיוס".

"בשנת 2017 הכנסת שבה והבהירה לצה"ל שהתנהלות זו אינה מקובלת עליה, אך גם זאת ללא הועיל. ההתנהלות הפוגענית נמשכת, ואף ביתר שאת ככל שהזמן עובר. אנו מלאי תקווה כי בג"ץ ייעתר לדרישתנו ולא ייתן לכך יד".