אאא

יו"ר הסוכנות היהודית, יצחק (בוזי) הרצוג קיים הצהריים (שני) סיור בישיבת חברון בירושלים עם ראשי ורבני הישיבה.

אל הרצוג התלוו מר אייל שוויקי, ראש המטה של יו"ר הסוכנות היהודית, המשנה לראש עיריית ירושלים חיים כהן וחבר המועצה אלחנן גרוסבוים שהציגו בפני יו"ר הסוכנות את היכל הישיבה והפגישו אתו עם ראשי הישיבה.

הרצוג הביע את התפעלותו ממספרם הרב של תלמידי הישיבה, ואמר בין היתר: "סבי הרב הרצוג היה מקושר מאוד לראשי ישיבת חברון ועשה ופעל רבות למען בני הישיבות בתקופת השואה".

"אני שמח לראות שעולם הישיבות ממשיך לפרוח כשאיפת ליבו של סבי הרב הרצוג, שלא היה מאמין למראה עיניו לנוכח המספר הגדול של השוקדים על לימוד התורה ברצינות ובהתמדה".

ראשי הישיבה הודו ליו"ר הסוכנות והזכירו לו את הכרת הטוב על התייצבותו למען בני הישיבות הן בפעילות בכנסת בימי גזירות לפיד והן בתפקידו כמזכיר הממשלה בממשלת ברק כאשר פעל ללא לאות להסדרת מעמדם של בני הישיבות בוועדת טל.

ראשי הישיבה הזכירו את סבו הגדול הרב הרצוג שיש לו זכות גדולה בהקמת עולם התורה מאפר השואה. כמו כן ציינו כי ראשי הישיבה זיע"א היו בקשרי ידידות עם הרב הרצוג והסתייעו בו לא אחת על מנת לקדם את צרכי הישיבה ושגשוג עולם התורה.