אאא

חברת הבנייה שייקה אלה, שהוקמה לפני 20 שנה על ידי הקבלן ישעיהו אלה ובנתה אלפי יחדות דיור בישראל, נקלעה לקשיים וצברה חובות בסך 135 מיליון שקל, כך נודע לכלכליסט.

החברה פנתה לבית המשפט המחוזי בירושלים והגישה בקשת הקפאת הליכים לשם שיקומה הכלכלי. השופט אביגדור דורות הורה לקיים היום (חמישי) דיון באשר לעתידה של החברה. מהבקשה עולה כי החברה צמחה וגדלה בשנים האחרונות באופן עקבי, עם מחזור שנתי ב-2018 של למעלה מ-220 מיליון שקל.

במסגרת הבקשה נטען, באמצעות עוה"ד יאיר כהן ואסף שפירא ממשרד שפירא-כהן מירושלים, כי "החברה נקלעה למצב של חדלות פירעון, עם זאת תטען החברה כי היא ריווחית ובעלת פוטנציאל רווח ניכר וכי מצב חדלות הפירעון בו היא מצויה נובע ממחנק אשראי קשה. מקורו בכך שהמערכת הבנקאית כמעט ואינה מאפשרת לחברה ליטול אשראי למימון פעילותה השוטפת. חובות החברה נכון למועד בקשה זו, מסתכמים בסך של כ-135 מיליון שקל. מתוך סכום זה חבה החברה סך של כ-67 מיליון שקל לנושים מובטחים, סך של כ-10 מיליון שקל לנושים בדין קדימה וסך של כ-58 מיליון שקל לנושים בלתי מובטחים".

בבקשה נטען כי החברה משרתת יזמים מהגדולים במשק, ובין היתר בנתה אגפים בבניין הכנסת וכן בנתה ובונה אלפי יחדות דיור ושטחי מסחר, בעיקר בירושלים. עוד צויין בבקשה כי בימים אלו מבצעת החברה פרויקטים באלעד, תל אביב, ביתר עילית, ירושלים ועוד.

"סה"כ צבר הפרוייקטים המבוצע על ידי החברה עומד על 675 מיליון שקל, מתוכו נותרו לביצוע עבודות בהיקף של 310 מיליון שקל. בנוסף, החברה בונה עבור עצמה פרויקטים בבית שמש, אלפי מנשה ועוד. החברה טוענת כי "אם לא יינתן צו כמבוקש תאבד באופן וודאי את האפשרות לשקם את החברה או לצרף אליה משקיע. בכך תקופח פרנסתם של עשרות עובדי החברה ויפגעו נושיה".

החברה טוענת כי בגין שני פרוייקטים שסיימה לבנות בשנת 2017 לא קיבלה תשלומים סופיים בסך של כ-16 מיליון שקל, בגינם מתנהלים הליכים משפטיים.