אאא

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ביקר הצהריים (חמישי) בסוכת הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק בביתו שברחוב צפניה בירושלים.

הגרב"מ אזרחי שעבר את גיל ה-90, והגרמ"ד סולובייצ'יק שגילו נושק ל-100 שוחחו במשך דקות ארוכות בדברי תורה וענייני דיומא.