אאא

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ד - בעברית:     

 

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ד - באידיש:   

 

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ד - באנגלית:    

 

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ד - בצרפתית:     

 

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ד - בספרדית: