אאא

הלוויתו של פוסק הדור: רבבות בני אדם השתתפו היום (שלישי) במסע הלוויתו של פוסק הדור הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ זצ"ל.

מסע הלוויה יצא מצומת הרחובות רבי עקיבא - רוזנהיים בעיר בני ברק, שם הספידוהו ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, בנו הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ וחתניו הגר"ש רוזנברג והגרמ"מ טובין.

בהוראת מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי כל בני הישיבות ואברכי הכוללים צריכים להשתתף בלוויה ולחלוק כבוד אחרון לגאון זצ"ל. הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף קרא מוקדם יותר לתלמידיו לבוא להשתתף במסע הלוויה.

במהלך הלוויה הוכתר חתנו הגאון רבי מנחם מנדל לובין להמשיך את דרכו כרב שכונת רמת אהרון בבני ברק.

הרב זצ''ל (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הרב זצ"ל (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

12:15 - מיטת הגאון זצ"ל הגיעה ומסע הלוויה נפתח באמירת פרקי תהילים על ידי הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי.

ראשון המספידים היה בנו הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ: "היה לנו כמה שנים שהיינו יתומים, אבל בכל זאת היה לנו את האב שהגן עלינו, עכשיו איבדנו גם את האב. לא הכרתי אותו כי כל החיים הוא הצליח להסתיר את עצמו, פעם אחת הוא הספיד ידיד שהיה אדם גדול שהיה תקופה בעל ייסורים, ואבא אמר 'אנחנו מלווים אדם שמגיע בשיא פריחתו'. אנחנו מספידים פה את הגדול בתורה ובמעשים טובים.

 ההספד של בנו הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ

"הרמב"ם אומר חכם צריך שיהיה ניכר במאכלו ובמשקהו. יש לי פנקס קבלות שקיבל בתור נער בר מצווה, הוא קיבל על עצמו שלא לאכול בדרך ראוותנות. לא זכור לי שראיתי אותו אוכל דברי מתיקה. פעם אחת היה סעודת מצווה והוא היה עשירי והיה צריך לשתות משהו, לא היה שם סודה, והוא עבר על התקנה הזאת.

"הוא כתב בפנקס: סדר א' זה זמן תפילה. סדר ב' מתחיל בשעה 9. לא נאריך בכל הקבלות שיש שם. ראו כמה הוא מקפיד על שמירת הזמן, הוא שמר על סדרים קבועים של לימוד. אחד מגדולי ירושלים הגדיר אותו ששייך לרבנים של דורות קודמים שמדברים מעט ועושים הרבה.

(צילום: יואל רוזנטל, תיעוד מבצעי איחוד הצלה)
(צילום: יואל רוזנטל, תיעוד מבצעי איחוד הצלה)

"הייתי ישן בתור ילד בחדר של הבית דין, הייתי מתעורר לקולו הנעים של ברכות התורה, ושיעור משניות שהיה אומר אחרי התפילה ב'הליגמן'. אני זוכר תקופה שהיה נער שגלש קצת, הוא ניסה לקרב אותו, קבע איתו זמן ללמוד. קם ב-5:30 בבוקר כדי ללמוד אתו. הוא לא נשאר שומר תורה ומצווה בסוף.

"שנה אחת לפני סוכות אמרתי לו שהחזאים אומרים שירד גשם בליל סוכות. הוא אמר לי החזאים רואים את העננים והרוחות, הם לא יודעים שזה תלוי במשהו אחר 'אם שפך קיתון על פניו'. ובסוף לא היה גשם.

"מידת הסבלנות הוא היה מיוחד בזה. הלכתי אתו לטייל וסיפר לי שהיה דין תורה ושני הצדדים קיבלו את הפסק בשמחה. סיפר: 'ברבע שעה הראשונה ידעתי מי צודק, אבל שלוש שעות שמעתי אותם כדי שיקבלו את זה בשמחה'.

הרבבות בהלוויה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הרבבות בהלוויה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

"היינו גרים באותו בניין. אמא ע"ה הייתה מבשל ארוחת צהריים. שהוא היה חוזר ועוד לא הורידו, הוא היה מוריד, וסבתא הייתה מוכיחה אותנו איך אנחנו לא חסים על כבוד התורה. מה שאיבדנו. ר' מיכל יהודה זצ"ל אמר לי פעם כי המושכל ראשון שלו זה דעת תורה, ויש לו מבט רחוק שלא כולם משיגים אותו.

"מבקש מחילה בשם המשפחה, בשם עצמי ובשם הנכדים המקורבים שטיפלו בו במסירות בשנים האחרונות".

לאחר מכן ספד ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ואמר: "אנחנו מתעסקים בהספד של אדם גדול שמלווה אותו הרבה תורה והרבה מעשים טובים. מעשים טובים, ומדרגה גדולה ביראת שמים. היה דבוק בתורה, ועסק בתורה בשלמות.

 ההספד של הגר"ג אדלשטיין

"יראת שמים גדולה מאוד, גם מידות טובות, זה הכל דברים גדולים מאוד וזכויות עצומות. היה גדול בהוראה - הלכה למעשה. זה דבר גדול מאוד הוראה. וגם בחינוך. היה בעל הבנה מיוחדת בחינוך, הוא כתב איך מחנכים שלא לקלקל, ואיך מתקנים. זיכוי הרבים בחינוך, זה כל מה שעשה.

"השפיע הרבה תורה, השפיע במידות טובות. העמיד דור להוראה - גדולי הוראה, וגם מחנכים. זה מה שהוא עשה. עכשיו זה חסר לדור, למשפחה וודאי שחסר.

הגר''ג אדלשטיין בהלוויה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הגר"ג אדלשטיין בהלוויה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

"עכשיו שזה חסר, החיוב על כל אחד ואחד מהציבור להתחזק בכל הדברים האלה, להוסיף חיזוק. כל אחד ואחד צריך לעסוק בחיזוק - חיזוק זה ספרי מוסר. שנזכה להתחזק בכל מה שצריך חיזוק".

לאחר מכן נשא ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי דברי הספד ואמר: "איך אני יכול להספיד גדול וקדוש כזה?! הגמרא אומרת כי לוקין על אב בית דין שלא נספד כהלכה. אב בית דין שהוא פוסק תורה הלכה למעשה, כל התכלית של תורה זה לדעת איך לחיות. תורה זה אור, בשביל ללמוד תורה כהלכה צריכים לדעת איך להתנהל בכל פרט ופרט.

 ההספד של הגרב"ד פוברסקי

"אין גבול למה שאפשר להספיד אב בית דין. קראנו אתמול כי מיתת משה רבינו זה לא פשוט. הקב"ה לקח את נשמתו ב'נשיקה'. מה כתוב בחז"ל? כשמשה רבינו נפטר הקב"ה בוכה, 'מי יקום לי עם מרעים'. הוא שמר על הדור. רוח הקודש גם כן בוכה, 'ולא קם נביא בישראל כמשה'. מזה נביא? דיבור עם ה'. צריך להיות בדרגה גדולה לשמוע את קול השם.

"אבד חסיד מן הארץ, גם ארץ בוכה. כל אחד בוכה את מה שהרגיש. גם השמים בוכים. אתמול בישיבה היו למעלה מאלף תלמידים ביקשו מריבונו של עולם 'הושיעה'. אבל הוא לקח אותו בנשיקה. מלאכי השרת גם בוכים, כולם בוכים.

"לא יודע איך אפשר להספיד אדם כזה. הדור לא ראוי היום. הנפטר עבר את כל רבי פנחס בן יאיר אחד אחרי השני. בדעת תורה, בהבנה, בזהירות. המשפחה הזאת היה לה שם של 'הייליגער משפחה'. אמא שלו הייתה אחות של החזון איש. החזו"א התברך אצל אמא שלו. זהירות ונקיות. כמה ראו את הזהירות והנקיות של החזו"א בכל דבר ודבר. הזכירו שההשקפה הראשונה שלו הייתה דעת תורה. כמה גדל אצל החזו"א, איך שהוא אהב אותו וחינך אותו. לא רואים דבר כזה.

"הם גרו ברחוב הרב בלוי, דירה שאינה ראויה למגורי בני אדם. ראיתי בעיניי איך אבא מגדל ילדים, ורואים את התוצאות. כל תלמיד ידע. ועל זה אנחנו בוכים תורה תורה חגרי שק. הקב"ה ירחם עלינו בזכות התורה שלו, זכות זה תעמוד לנו הושיעה השם כי גבר חסיד".

13:02 - מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הגיע כעת למתחם ההספדים.

הגר''ח קנייבסקי בהלוויה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הגר"ח קנייבסקי בהלוויה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הגדלה

13:06 - הגאון רבי דב לנדו הצליח להגיע למתחם ההספדים, לאחר עיכוב ממושך כשרכבו נתקע בין המוני המלווים.

13:10 - האדמו"ר מצאנז בדרכו להלווית הגר"נ קרליץ זצ"ל, חבר נשיאות מפעל הש"ס מיום הקמתו. יצוין, כי כנהוג בצאנז, באסרו חג הולכים בבגדי שבת.

לאחר מכן נשא דברי הספד חתנו הגאון רבי שריאל רוזנברג, שאמר: "60 שנה שהוא עמד בראש כולל חזון איש שנהפך למקום התורה החשוב שמאות תלמידי חכמים גדולי תורה יצאו משם, והכל בהנהגתו, הכל מהתורה שהוא הרביץ שם מתוך מסירות נפש וטרדות איומות שהיו לו.

 ההספד של חתנו הגאון רבי שריאל רוזנברג

"אדם שמעולם לא חיפש ממון. בשעה שהיה לו משכורת מהעירייה, הוא לא לקח פרוטה מהכוללת רק כשהפסיקה המשכורת מהעירייה, הרשה לעצמו לקחת קצת משכורת מהכולל, לא הרבה יותר מאברך. הוא העמיד את הבית דין, העמיד וחידש את כל המושג של בתי דינים בישראל, הכל על פי השולחן ערוך, בלי שום פשרות.

"מעולם לא לקח פרוטה ושום טובת הנאה עבור דיני תורה. צרכי הגוף לא נחשבו אצלו לכלום. הוא אכל רק כי היה צריך לקיום הגוף, לא בשביל הנאה. הרבנות שלו הייתה עבדות, לא שררה. הוא עמד לרשות הציבור בכל עת ובכל שעה. הכל עם יראת שמים נוראה.

"פעם שני אנשים השאירו שאלה בבית. בטעות הבני בית אמרו משהו. כשזה נודע לא הוא יומיים שלמים שלח שליחים שהפסק היה טעות. איפה יש כזאת יראת שמים? עם איזה לב ורחמנות הוא ענה לשואלים. מאז שהתחיל את הרבנות שלו, היה בבחינת 'שבט לוי' שמורה הוראות חתוכות. ב-20 שנים האחרונות התגלה הכוח של מחוקק בספרים שבו בירר וליבן את ההלכות.

"עכשיו, זקנים משער שבתו, שבת משוש ליבנו. על התורה שנחסרה מישראל. בשם המשפחה חייב להגיד כמה מילים על הגיס ר' מרדכי שהיה זכות לו ולרבנית להיות אושפיזין לשכינה. כל המשפחה אסירי תודה לו. מבקש מחילה בשם המשפחה. זה לא היה מספיק לפי כבודו ולפי צרכו".

חתנו הגאון רבי מנחם מנדל לובין נשא דברי הספד ואמר: "כמה צריך לבכות שהאבא הגדול עוזב אותנו. אבא גדול כזה, מי ראה. ראה הקב"ה שצדיקים מועטין, עמד ושמם בכל דור ודור. רואים דבר מאוד מופלא, גדולי הדור מורי הוראה משמים זימנו שמוטל עליהם עול ציבור. לא מבינים איך אפשר להגיע לכזו הוראה ברורה עם כל הטרדות ונשיאת עול הציבור.

 ההספד של חתנו הגאון רבי מנחם מנדל לובין

"תורה תורה חגרי שק, אבל יחיד עשי לך, התפלשי באפרים. כמה הלכות כמה ספקות בכל התורה כולה. כמה בהירויות, אף אחד לא יכול להבין איזה סייעתא דשמיא נוראה. אנחנו נשארנו יתומים בלי רבה שיראה לנו איך להתנהג, איך ללמוד איך להבין. איפה יש כאלה דברים? הגמרא אומרת ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו. מיתת צדיקים פירושה שריפת בית המקדש. הצדיקים שנמצאים פה איתנו הם השראת השכינה.

"לקחו מאיתנו גדול ענק בהוראה שכל חייו ד' אמות של הלכה. זה ממש שריפת בית אלוקינו. מי ייתן לנו תמורתו. דאג לכל בת שתלמד בסמינר. כמה טרח לטפל בכל מקרה. כל יום היה דואג לזה. בשנים האחרונות ריחמו עלינו מהשמים הוא היה ניצב של מלאך בלי אכילה בלי שתיה ובלי דיבור, רק להגן על הדור. עכשיו הפסדנו.

"רחוקים אנחנו מללמוד מקצת דרכיו, אבל לכל הפחות שילמדו את הדברים מאדם שחי בדורנו כמו מלאך. כמה שאפשר ללמוד ולהתחזק".

לאחר מכן ראש העיר אברהם רובינשטיין הודיע כי בהוראת הרב זצ"ל, חתנו הגאון רבי מנחם מנדל לובין ימלא את מקומו של הגאון זצ"ל ברבנות שכונת רמת אהרן בבני ברק.

 הקדיש של הבנים

13:20 - מסע הלוויה יוצא כעת דרך הרחובות רבי עקיבא חזון איש לבית החיים פוניבז' בבני ברק.

13:32 - המיטה כעת ברחוב חזון איש פינת האדמו"ר מגור. בעוד דקות אחדות המיטה תגיע לבית העלמין שנסגר על ידי המשטרה מחשש לקריסה.

13:42 - המיטה הגיעה כעת לבית החיים פוניבז'.

13:44 - המשטרה מונעת את כניסת הציבור לבית העלמין. בניו, חתניו ובני משפחתו מורשים להיכנס.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

13:49 - דוחק גדול בבית העלמין. בני המשפחה מתמקמים על יד הקבר לקראת הקבורה.

13:51 - כוחות יס"מ פרצו לבית העלמין בשל דיווח על קריסה ודוחק עצום באזור הקבר. הקבורה מתעכבת עד להסדרת המתחם.

14:00 - סתימת הגולל: בדקות אלו נטמן הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל למנוחת עולמים בסמוך לקבר רעייתו הרבנית לאה גינדל ע"ה.

14:15 - מהמשטרה נמסר כי רחוב חזון איש סגור לתנועה לשני הכיוונים, יתר הצירים ברחבי העיר - נפתחו לתנועה.

14:59 - מהמשטרה נמסר כי עם סיום מסע הלווייתו של הרב ניסים קרליץ זצ"ל, בבני ברק - כלל הצירים נפתחו לתנועה.