אאא

בתקופה האחרונה, חלה ירידה משמעותית באחוזי ה'חלק' בשחיטת הבהמות הכשרות בפולין, שם שוחטים בד"ץ קהילות ובד"ץ העדה החרדית - כך עולה מנתונים שהגיעו לידי 'כיכר השבת'.

בשל כך, ייתכן כי בחנויות ירגישו בתקופה האחרונה במחסור קטן במוצרי בשר בקר של הכשרויות השוחטות בפולין, בשל הירידה המשמעותית.

לדוגמה, בבד"ץ קהילות דיווחו כי במקרים מסוימים, שמכמות של מאה בהמות הכשירו ל'חלק' עשרה בהמות בלבד, בשל החומרות כפי שיטת מרן הבית יוסף.

כעת מחפשים במערכות הכשרות השונות אלטרנטיבות נוספות, היכן ניתן לשחוט בקר כשר לפי כללי ההלכה, עם אחוזים גבוהים יותר שיוגדרו כ'חלק'.

בדיון של רבני בד"ץ קהילות, הועלתה האופציה לשחוט בדרום אמריקה שבה יש סיכוי כי יוכלו להגיע לאחוזי חלק גבוהים יותר מבחינת הריאות, אולם הרבנים דחו זאת בעקבות טריפת הכרסים המצויה באזור, בעקבות הנוהל הנהוג שם במתן זריקות בכרס.

הזריקות בכרסים בדרום אמריקה נועדו למנוע את התנפחות הכרס, אך בד בבד הן גורמות לטריפות רבות שקשה להבחין בהן.

הוכח כי ישנם מקומות שכל עדר הבקר מקבל את הזריקה הנ"ל, והחשש להימצאות טריפות בכרסים שיהיה קשה לזהותן הוא משמעותי. בעקבות כך הכריעו רבני הבד"ץ להמשיך לשחוט במדינות אירופה, אך ככל הנראה - לא בפולין.

יצוין עם זאת כי מערכות כשרות אחרות, בהם של הרב לנדא ושל הרב רובין, כן שוחטים בדרום אמריקה למרות אותם זריקות.

כאמור, בבד"ץ העדה החרדית ובבד"ץ קהילות, ינסו להגיע לפתרון על מנת להתגבר על הירידה המשמעותית באחוזי החלק בפולין.