אאא

מעברה של ישיבת 'עטרת ישראל' למודיעין עילית עורר, כזכור, סערה רבתית בסוף זמן קיץ האחרון, לאחר שקבוצת תלמידים פרצה במרד נגד הישיבה.

עם מעברה של 'עטרת', עברה הקבוצה הפורשת ללמוד יחד עם  ישיבת 'חכמת שלמה' של הרב נויבירט בשכונת בית וגן.

בחלק מהיום לומדת הקבוצה בבית מדרש משלה, ובחלק נוסף מצטרפת ללומדים בישיבת 'חכמת שלמה'.

במעמד 'הקפות שניות', במוצאי שמחת תורה, נרשמה אחדות בין הישיבות, כאשר הקבוצות מ'עטרת' ומ'נויבירט' התאחדו לריקודים משותפים.

יצוין כי במקביל נערכו ההקפות המסורתיות של ישיבת 'עטרת ישראל', שהתקיימו לראשונה במודיעין עילית בראשות ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי.