אאא

לאחר שורת האסונות שאירעו השבוע, ולאחר שהבחור ירחמיאל ישעיהו ברכר ז"ל, שמעד ונפל אל מותו במהלך טיול במדבר יהודה, נמנה על אחד מחסידיו, יוצא האדמו"ר מאלכסנדר בקריאה מיוחדת לחסידיו ולכלל הציבור.

במכתב שהגיע לידי 'כיכר השבת' כותב הרבי:

"לאחר המקרים הקשים שפקדנו רח"ל, בפטירת הצעירים במיתות משונות, אשר על כגון דא אמרו חז"ל, שצריכים כולם לדאוג, וכמובן שהדאגה צריכה להביא לשיפור המעשים, לזאת הנני לעודד את כל אנשי שלומינו להתחזק בעניין של בין אדם לחבירו, ובסור מרע ועשה טוב."

עוד מוסיף הרבי ומבקש, לבל ידברו סרה על שום איש מישראל ולקיים הלכה למעשה את הנלמד בענין עוון לשון הרע ורכילות.

את המכתב מסיים הרבי בהוראה לחסידיו שיראו כל אחד להתחזק ביומא דפגרא, ולנצל את השעות הפנויות בערבי ובמוצאי שבתות ללימוד תורה ברציפות ובהתמדה, דבר שיהווה חיזוק לנשמתם של הנפטרים.