אאא
במסיבת תשב"ר שנערכה בבית המדרש של חסידי סאטמר ברחוב יונה בירושלים השתתפו הילדים בהגרלה על שלל מתנות ופרסים יקרי ערך.
 
הפרס השווה ביותר היה ספר תהילים ששימש בעבר את הרבי מסאטמר והובא במיוחד לארץ על מנת שיוענק במתנה לילד המאושר שיעלה בגורל.
 
המעמד החל באמירת פרקי תהילים ע"י הרב יעקב מנדל ניילינגער, דומ"ץ שערי הלכה ושליח הציבור בימים הנוראים בביהמ"ד סאטמאר בירושלים, ולאחר מכן שמעו הילדים את דרשתו של המשפיע הנודע הרב ישראל מאיר שושן.