אאא

הורי החיילים מנצח יהודה המעורבים בקטטה עם הבדואים במכתב לשר הביטחון הנכנס נפתלי בנט, בו הם מגוללים את העוול שנעשה עם בניהם ואת ההתייחסות הקלוקלת של מערכת הביטחון כטענתם, המופנית כלפיי בניהם וטוענים שאין הנחיות ברורות ללוחמים בסוגיות ערכיות.

מעצרם של חיילי נצח יהודה המעורבים בקטטה עם הבדואים בדרום, הוארך באחרונה במספר ימים נוספים. נכון לעכשיו נמצאים במעצר כשמונה לוחמים, עד לדיון בעניינם. לוחם נוסף שהסכים לעסקת טיעון, החל לרצות את עונשו.

במכתב שמשגרים הערב ההורים, דורשים משר הביטחון הנכנס נפתלי בנט, את התערבותו בשתי סוגיות עקרוניות החשובות לביטחון ישראל בפן הלאומי.

ראשיתו של המכתב מתחיל בכך כי בפנייה שישגרו ההורים לפניי מספר שבועות לרמטכ"ל, לא נענו עד עתה. ההורים מביעים את דאגתם ומציגים בפניי שר הביטחון שתי סוגיות עקרוניות המשפיעות לטענתם על רוח הלחימה בצה"ל, וזאת במסגרת התנסות ההורים עם היחס המופנה כלפיי ילדיהם מצדו של צה"ל.

שתי הכותרות בהן מבקשים ההורים להעביר לשר את הסוגיות הצריכות תיקון והבהרה לעתיד הן: "בריחה, או חתירה למגע?" במסגרת סוגיה זו נשאל אחד מהלוחמים העצורים על ידי חוקר מצ"ח למה לא ברח כאשר קיבל את האיומים. שאלה מקוממת זו, המוכיחה על כך כי הרוח הנושבת בצה"ל נקבעת על ידי הפצ"ר ולא ע"י הרמטכ"ל.

סוגיה נוספת שמעלים הורי הלוחמים היא "ערבות הדדית או תקיפה בצוותא?" במסגרת סוגיה זו, הואשמו מספר חיילים בגין "תקיפה בצוותא" על אף שלא הרימו יד על איש. נוכחותם למעשה מנעה התפרצות אלימה יותר מצד הבדואים.

לטענת ההורים, מדובר באשמת שווא אשר פוגעת בערך החברות והערבות ההדדית בצה"ל. סוגיות אלו מוכיחות כי נדרשות הבהרות מה הערכים המצופים מלוחמים, ואת תשומת לבו האישית של השר לחידוד הדברים.

לסיום, פונים הורי הלוחמים לשר הביטחון: "כהורים שמסרו את בניהם לידי מפקדי צה"ל ושילדיהם לקחו על עצמם להגן על מדינת ישראל גם במחיר חייהם חס וחלילה, אנו מצפים לדעת שערכים בסיסים אלו של אחריות וחתירה למגע יחד עם חברות וערבות הדדית הם לא ססמה נבובה, אלא אמת שבאה לידי ביטוי גם במציאות בשטח, בחדרי החקירות של מצ"ח. אנו דורשים משר הביטחון להבהיר מה הם הערכים המצופים מלוחמי צה"ל".