אאא

בבני ברק התקיימה אמש (שני) שמחת החתונה לנכד הגר"ש מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז', בן לחתנו הגר"מ קופמן, המשמש כר"מ בישיבת פוניבז'. 

בשמחת החתונה השתתפו מנהיגי 'הפלג הירושלמי', הגר''צ פרידמן, הגרב''ש והגר''א דויטש, הגר''מ גרוס, הגרי''י קלמנוביץ, הגר''צ שינקר והגר''א דינר.

כמו כן השתתפו בשמחה הגרא''א דסלר משגיח ישיבת פוניבז', הגר''י זלושינסקי מר''י פוניבז', הגר''מ אוירבך רבה של קהילת אביר יעקב בת''א, הגר''מ דויטש, הגרי''מ שטרן רבה של שכונת עזרת תורה, הגר''י מרקוביץ ראש הכולל, הגרי''מ דז'ימיטרובסקי ר''מ בישיבת פוניבז' ומר''י באר מרדכי, הגר''ח הבלין ר''מ בישיבת פוניבז', הגר''ז שטרן רב קהילת פרושים רמ''ש, הגר''א זלזניק משגיח ישיבת אהל תורה ופוניבז', הגר''מ אוזבנד ר''י עטרת שלמה, הגר''א טוקר ר''י אהל תורה, הגר''ש כהן מר''י אהל תורה והגר''מ לבל ר''י תורת חיים.

לכבוד החתונה יצא ספר ''פליטת סופריהם'' מלוקט מדברי הגר"ש וחתנו הגר"מ בעניינים שונים בש"ס.