אאא

אחדות רגעית: ישיבת פוניבז', כידוע, מתנהלת כיום כאשר שני פלגים בתוכה, הפועלים זה למעלה מעשור באמצעות הסדר שהוסכם לאחר מחלוקת עזה וקשה.

לפי ההסדר, בימי החול צד 'השונאים' מנהל את התפילות והעליות בהיכל הישיבה, ואילו בשבת, בעת שצד 'המחבלים' שולט בהיכל, צד 'השונאים' מתפללים בבית המדרש הנוסף של הישיבה. 

מתברר כי דו קיום בין ה'שונאים' ל'מחבלים', אפשרי גם ללא מהומות ותגרות אלימות.

זה מה שקרה הבוקר (חמישי) כאשר התברר כי בשל היארציט של הגר''צ מרקוביץ זצ''ל, ר''י קרלין וחבר מועצת גדולי התורה, אביו של הגר''ש מרקוביץ, ראש הישיבה צריך לגשת לפני העמוד ולקבל עלייה לתורה.

הגבאים מטעם 'השונאים' החליטו לאפשר זאת, וכך הגר"ש מרקוביץ אכן ניגש לפני העמוד והמהומות לא פרצו. הגר"ש אף עלה לתורה כאשר בעל הקורא שייך לפלג השני בישיבה המפוצלת, והצעד עבר בשלום.