אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים ומרבניה של תנועת ש"ס, יוצא במתקפה חריפה נגד תומכי 'הליכוד' ומאשים: "ראשי הערים מטעמם הם הפורצים הראשונים את הסטטוס קוו".

הגרב"צ מוצפי כתב, בתשובה לאחד מתלמידיו, בנושא תמיכה אפשרית בליכוד: "ליכוד? אתה רציני? הידעת שראשי הערים מטעמם הם הפורצים הראשונים את הסטטוס קוו לאורך כל הגבולות? ובראשם את שבת קודש העטרה שלנו?".

הפוסק הוסיף וכתב: "לא אכביר במילים על האנשים היושבים מטעמם בנקודות מפתח של השלטון המרכזי. אם כי ישנם שם בודדים שהינם טובים במקצת".

"דע ידידי", סיכם הרב מוצפי את תשובתו: "שיש דין ויש דיין, ועל הכל יביא האלקים במשפט".

בתשובה אחרת התייחס הגרב"צ מוצפי לאסון השריפה בנתניה, שם נספו למוות שני ילדים חרדים, וכתב: "אוי לנו כי חטאנו!. שמירת שבת! שמירת שבת! שמירת שבת!

"עיין מסכת בבא קמא ס, א. "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה, שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים, אימתי אש יוצאה? בזמן שקוצים מצוין לה; ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה, שנאמר ונאכל גדיש ואכל גדיש לא נאמר אלא ונאכל גדיש, שנאכל גדיש כבר".
והמפרשים כתבו, גדיש - אלו ילדים רכים. או הקמה אלו צדיקים בוגרים".