אאא

שאלה הלכתית מעניינת נחתה בשבוע שעבר על שולחנו של בעל ההלכה ברורה וחבר מועצת החכמים הגאון רבי דוד יוסף: הסב החילוני ביקש מבנו החוזר בתשובה לדחות את הברית לבנו ביום אחד, על מנת שיספיק לחזור לישראל ולשמש כסנדק והבטיח בתמורה דירת 4 חדרים בבני ברק.

במכתב שהגיע ללשכתו של הגר"ד יוסף מפרט הבן, שחזר בתשובה לפני מספר שנים ולומד כיום בכולל בבני ברק, את ההתלבטות: "בעל תשובה אשר נכנס ללמוד בישיבה ואביו החילוני כעס מאוד והודיע שאינו מוכן לסייע לו במאומה. כעת הגיע הבחור לפרק האיש מקדש ובישיבה דאגו להוצאות החתונה מכיוון שאביו לא רצה לסייע אפילו בחתונת בנו יחידו על אף שאביו עשיר גדול".

לדבריו: "שנה לאחר החתונה נולד בן לאברך הנ"ל והוא התקשר לאביו לכבדו בסנדקאות - אביו התרגש והודיע כי ביום השמיני למילה הוא נמצא בחו"ל לצורך פגישה עסקית וביקש לדחות את הברית ביום אחד, ליום התשיעי שאז יהיה בארץ ישראל ויכובד בסנדקאות - אזי ייתן לו מתנה דירת 4 חדרים בבני ברק".

בסיום המכתב מעלה האברך את הצדדים ההלכתיים בשאלה. "האם מותר בכה"ג לדחות את הברית על פי השו"ת אבני נזר ביו"ד סי' שכ"א דס"ל שהרמ"א בסי' תרנ"ו קאי גם על ברית מילה ואולי גם כאן מכיוון שמשלם כל חודש שכירות ע"ס 3000 שקלים חשיב הפסד יותר מחומש".

הגר''ד יוסף
הגר"ד יוסף
הגדלה

בלשכתו של בעל ההלכה ברורה העבירו לגר"ד יוסף את השאלה המאתגרת. בתשובתו השאיר הגר"ד יוסף את ההחלטה בידי האב והפנה אותו ל'יביע אומר', שם קיים מרן הגר"ע יוסף זצ"ל דיון האם דחיית מצוות עשה היא ביטול מצוות עשה, זאת לצד ההפסד המרובה שיש לאברך מעצירת המימון של אביו.