אאא

ארבעת החרדים שעתרו לבית משפט העליון נגד השימוש בבואש ובמכת"ז במהלך פיזור ההפגנות על ידי המשטרה, זועמים על תשובת המשטרה כפי שפורסמה בשבוע החולף כאן ב'כיכר השבת'.

עורכי הדין יובל יועז ודורון ברקת המייצגים את העותרים כתבו לבית משפט כי לפי מיטב הבנתם של העותרים, הרי שהמשיבים לא קיימו את החלטת בית המשפט הנכבד כרוחה וכלשונה, דהיינו, לא השיבו לשתי הסוגיות שהונחו לפתחם.

"הפוך והפוך בהודעה המעדכנת שהגישו המשיבים, ולא תמצא בה הנמקה לשאלה מדוע לא ייקבע כי הפעלת מכת"ז בואש ברחוב מגורים צר וצפוף אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 7ה' לנוהל מש/2 המגבילה התזת נוזל בואש "אך ורק בשטחים פתוחים". הפוך והפוך בהודעה המעדכנת שהגישו המשיבים, ולא תמצא בה הבהרה בדבר אמות המידה הקונקרטיות שלפיהן תוגבל הפעולה כאמור, לאור הוראת סעיפים 6ג 6-5 לנוהל מש/3.5.".

מוסיפים עורכי הדין, "משכך, לגישת העותרים, אין מנוס מלקבוע כי בשלה העת למתן צו על-תנאי בעתירה. העותרים ישובו ויבקשו מבית המשפט הנכבד לשקול גם הוצאתו של צו-ביניים, נוכח אי-החוקיות הברורה שהתגלתה בפעולת המשיבים בעניין זה, והימשכות ההליך המתנהל בפני בית המשפט הנכבד".

בנוסף, לטענתם, "הקריטריונים שהציגו המשיבים בהודעה המעדכנת הינם עמומים, כלליים ואינם קובעים אמות מידע קונקרטיות, ועל כן אינם מסוגלים לספק הנחייה אופרטיבית כיצד נדרשים לפעול שוטרים האחראים על מכת"זית ה"בואש". משכך, כושלות אמות המידה בהתוויית שיקול הדעת המינהלי, ומונעות את הגשמת תכליתו במניעת נזק לסדר הציבורי, אגב השימוש ב"בואש".

"מעבר לצורך, יוער כי לגישת העותרים, אין מקום לאמירות מאיימות מטעם המשיבים בסגנון "אמצעים אלה נחשבים אמצעים מידתיים לצורך פיזור הפרות סדר, וזאת אל מול אמצעים אחרים, פוגעניים יותר, אשר יחייבו מגע פיזי וחיכוך עם שוטרים, בהם תיאלץ המשטרה לנקוט". מן הראוי להימנע מאיומים כאלה, המציבים את כוחות המשטרה כחסרי אונים למעט האפשרות הנתונה להם ללחוץ על הדק".

העותרים המשיכו עוד כי "כלל האמירות בהודעה המעדכנת, שלפיהן המשטרה ממעטת בשימוש בנוזל הבואש – אמירות אלה אינן מעלות ואינן מורידות ואף אינן מסייעות לדיון בנושא הנדון, שכן ענייננו הפגיעה הנגרמת למפגינים ולעוברי אורח בכל המקרים שבהם נעשה שימוש באמצעי זה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לכן, כאמור, הם דורשים מבג"ץ להוציא צו על תנאי ולעצור בינתיים את השימוש המשטרתי בבואש ובמכת"ז, עד לסיום ההליך המשפטי.

ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל משתמשת במגוון אמצעים לפיזור הפגנות על פי מדרג. אמצעי הבואש הוא אחד מאמצעים אלו ונמצא אפקטיבי בפיזור הפרות סדר אלימות. השימוש בו נעשה רק לאחר שנבדק ואושר ע"י הגורמים המקצועיים בצה"ל ומשטרת ישראל ואושר לשימוש כנגד מפרי סדר ומתפרעים. נוזל הבואש הינו תרכובת של מים עם חומרים אורגאניים שעברו תהליך תסיסה והפכו לחומר המפיץ ריח רע וגורם להתרחק ממוקד הריח.

"נדגיש כי מדובר באמצעי שאינו מהווה כל סכנה לבני אדם ולסביבה, כאשר מטרת השימוש בו היא דווקא למזער שימוש באמצעים אחרים, ולהקטין למינימום ההכרחי את החיכוך בין כוחות המשטרה ומפרי הסדר בהן טמון פוטנציאל היפגעות גבוה יותר בעת פיזור ההפגנות.

"השימוש בבואש מגיע רק לאחר ניסיונות אחרים לפזר את ההפגנה ואת הפרת הסדר ונועד אך ורק לשמור על החוק והסדר הציבורי ולהפסיק חסימות צירים, התפרעויות אלימות ושיבושי תנועה- שדווקא הן המסוכנת, אלימות, פסולות ומשבשות את שגרת חייהם של אזרחים נורמטיביים המבקשים לקיים שגרת חיים תקינה".