אאא

סערת התחבורה הציבורית בשבת: ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב המליץ לעיריית רמת-גן לבחון אפשרות של צמצום הפעלת ה'סבבוס' - מערך ההסעות הפועל תוך חילול שבת. צמצום הפעילות משמעותו דילול מספר תחנות והפחתת תדירות הקווים.

עם פתיחת הדיון הפתיע עו"ד ד"ר יחיאל וינרוט, המייצג את העותרים, הגאון רבי יצחק זילברשטיין והרה"ג רבי יעקב אריאל, התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית וקבוצה מתושבי רמת גן (דתיים ושאינם דתיים), נגד חילול השבת, בטענה כי בנוסף לאי החוקיות הנוגעת לחילול השבת, הפעילות לכאורה אינה חוקית אפילו לשיטת העירייה עצמה.

וינרוט טען כי על פני הדברים ולפי העולה מתשובת העירייה, עצירת ה'סבבוס' מתבצעת באופן שלכאורה אינה חוקי, מאחר שהעצירה מתבצעת בתחנות אוטובוס, ועצירה כזו מותרת לתחבורה ציבורית בלבד, בעוד מיזם חילולי השבת איננו עונה לקריטריון זה ואיננו תחבורה ציבורית רשמית גם לשיטת העירייה.

את טענתו בדבר אי-חוקיות ביסס וינרוט בין היתר על פסיקה של ביהמ"ש העליון משנת 2008. העירייה ניסתה לטעון כי לאוטובוסים ישנו אישור ממשטרת ישראל לעצור בתחנות, על כך הגיב וינרוט ואמר: "אני לא מכיר סמכות של המשטרה להתיר עבירה פלילית".

עורך דין וינרוט, המייצג את העותרים יחד עם עו"ד שמואל הקר ועו"ד יהודה רוזנגרטן, הוסיף וטען כי העירייה אף לא הציגה כל אישור שכזה וטענה זו נאמרה בחלל האוויר בלא הוכחה.

לאור האמור, העירייה ומשרד התחבורה ביקשו מבית המשפט להגיש כתב תשובה, וזאת בתוך 14 יום. בית המשפט נענה לבקשה, כשהוא קובע דיון נוסף בעתירה בעוד כחודש וחצי, ובמסגרת זו גם המליץ לעיריית רמת גן לבחון מתווה לצמצום פעילות חילול השבת והפחתת תדירות הקווים.