אאא

פרסום ראשון: יהודי חרדי, תושב בני ברק, שיגר אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', שאלה הנוגעת לקיום הפגנה בשבת.

בעקבות חילולי השבת המתרבים והפעלת התחבורה הציבורית ברחבי גוש דן בשבת קודש, העלה השואל כמה נקודות, מדוע לכאורה הלכתית עדיף שלא להפגין בעיצומה של השבת אלא רק להתחזק בשמירת שבת, בין היתר בגלל העובדה שההפגנה עצמה גוררת חילול שבת של השוטרים וצלמי התקשורת, אולם הגר"י זילברשטיין דחה על הסף את הטענות והתיר להפגין בשבת. 

וכך הציג חבר 'המועצת' את השאלה שהונחה על שולחנו: "אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד, הרבה מאחינו הטועים רוצים לעקור את השבת להפעיל אוטובוסים כמו בימות החול והצער הוא גדול מאוד, הגענו למצב כזה חמור אשר מימות פרוץ המדינה לא היה מצב כה גרוע בחילולי שבת בפרהסיה, ומעולם לא היה נסיעות ציבוריות מטעמי השלטונות בשבת, וכעת 'ביקש לבן לעקור את הכל'".

באשר לקיום ההפגנה בשבת, אמר הגר"י זילברשטיין כי "נכון, יש הרבה שמתחזקים בכל מיני חיזוקים במצוות השבת, אבל מורי חמי הרב אלישיב זצ"ל היה אומר שחייבים לעשות הפגנה ומחאה גדולה, ולא מספיק כל החיזוקים, למרות שהם דברים טובים ויפים אבל בכלל חובת מחאה לא יצאו".

"וגם אלה המתחזקים בכל החיזוקים לכבוד השבת עדיין הם עלולים להיתפס בעוון חילול השבת, עד אשר יעשו 'מחאה', ככה היתה דעתו של הרב אלישיב", הוסיף הרב.

הרב חוזר לשאלה ומציין כי "רק שיש שני דברים שמונעים מהם לערוך הפגנה בעקבות חילול השבת המרובים, ושאלתם בצידם: האם מותר לערוך הפגנה בשבת נגד מחלליה, כשהיא ההפגנה תגרור בעקבותיה חילולי שבת, כגון שעל ידי כך יבואו אנשי המשטרה ויחללו את השבת בהיקף עצום, ובנוסף יבוא גם אנשי תקשורת אשר רח"ל כולם יחללו את השבת בפרהסיה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"עוד שואלים כל אלה הרוצים לערוך את ההפגנות, אשר דרכם של השוטרים להכות את המפגינים, ואילו בגמרא נאמר עד היכן חיוב תוכחה? רב אמר עד הכאה. וכך גם פסק ברמב"ם וכן תמיד חייב אדם להוכיחו עד שיכהו החוטה ויאמר לו איני שומע, וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעוון אלו כיון שאפשר לו למחות בהם. ולכן אם ברור לנו שהשוטרים או מחללי השבת יכו את המוחים, אולי אין צריך משום כך להפגין?".

לאחר פלפול הלכתי ארוך, חבר 'המועצת' הגר"י זילברשטיין השיב בשם חמיו מרן הרב אלישיב זצ"ל בצורה נחרצת להתיר את ההפגנות: "אילו כל אחד היה פותר את עצמו מקיום מצוות תוכחה, אזי החנויות, התחבורה, בכל בתי העסק בארץ היו פועלים בשבת כמעשיהם ביום חול, ולא היה נשאר מהשבת חס ושלום שריד ופליט.

"המטרה של ההפגנות לעצור את מגיפת התפשטות הריסת השבת וזה מה שנשאר בידי יראי השם החרדים אל דברו, למחות או להפגין על קדושת השבת, ואין לחוש לכל הסיבות הנ"ל, והשם יתברך יתן בלב טועים בינה להפסיק לקעקע את חומת השבת". 

הרב זילברשטיין מסיים את דבריו ואומר כי "אנחנו חייבים לבקש על נפשינו שאותה השבת הנשמרת ברחובותיה של ארצינו תישמר, ועל כך אנו מצווים, ומה שהקצין יטלפן לממונה עליו? אין אנו מצווים על כך".