אאא

תיעוד בלעדי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת': כך שוכנע הגאון רבי צבי פרידמן לקבל על עצמו את הנהגת 'הפלג הירושלמי', עם תום השלושים להסתלקותו של הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל.

בימים אלו הרוחות ב'פלג הירושלמי' סוערות ביתר שאת, בעיקר סביב השאלה, מי מבין מנהיגי 'הפלג' ממשיך את דרכו ההשקפתית של הגר"ש אוירבך זצ"ל, לאור הפילוג המשמעותי שמתרחב ב'פלג'.

בימים האחרונים היו גורמים ב'פלג' שכינו את הגר"צ פרידמן ואת אנשיו 'קנאים' ו'קיצוניים' שלטענתם, אינם מייצגים את דרכו של מייסד 'הפלג הירושלמי' הגר"ש אוירבך זצ"ל.

התיעוד, אותו אנו חושפים כאן לראשונה, לא היה אמור להתפרסם לעולם. היה זה עם תום השלושים להסתלקות הפתאומית של הגר"ש אוירבך זצ"ל, הגר"צ פרידמן סירב בכל תוקף להכריע עבור המוסדות של 'הפלג' ועבור אישי הציבור של מפלגת 'בני תורה' עץ, שנכנסו למעונו.

אך היו מי שעשו הכל על מנת לשכנע את הגר"צ פרידמן ליטול על עצמו את עול ההנהגה. אחד מהם היה הרב אברהם יחיאל אונא, ממנהלי בית ספר לבנות בירושלים, אחד התלמידים הקרובים של הגר"ש זצ"ל וממקורבי הגר"א דויטש, שמסר בפניו עדות, שתועדה.

הרב אברהם יחיאל אונא דיבר עם הגר"צ פרידמן כלשצדו הרב יהודה רבי, וזאת כאמור ככלות ימי השלושים. אך ספק אם הדברים שאמר הרב אברהם יחיאל אונא, כעדות אישית, היו נאמרים כיום. 

הרב אונא: "ממש היה בולט לאורך כל השנים שכשהרב (הגר"צ פרידמן. י"ק) היה מדבר, הוא (הגר"ש אוירבך. י"ק) תמיד היה אומר לי, תמיד! בלי יוצא מכל הכלל, הוא (הגר"צ. י"ק) מדבר בדיוק מה שצריך, בדיוק לענין, הוא אומר את הדברים בלי שום סרך, ברור, אני אומר לרב, שמעתי באוזניי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, הוא (הגר"ש. י"ק) תמיד היה מרוצה עד לאחת, ואף פעם לא שמעתי ממנו דבר של ביקורת, ושמעתי ממנו ביקורת על כולם!".

הרב אונא והסיף ואמר: "אני אומר לרב יותר מזה, אם חס ושלום הבן שלי נעצר, אין לי את מי לשאול שאלות מעשיות חוץ מאת הרב, אני אומר את האמת, זו המציאות!".