אאא

הערב ומחר מציינים בעולם החסידות את תאריך י"ח בכסלו, יום פטירתו של רבי ברוך ממעז'יבוז, נכדו של הבעל שם טוב, ואחד האדמו"רים התקיפים ביותר של הדור ההוא.

רבי ברוך נולד בשנת תקי"ג לאביו רבי יחיאל אשכנזי ולאמו מרת אדל, בתו היחידה של מייסד תנועת החסידות רבי ישראל בעל שם טוב, שעל ברכיו חונך רבי ברוך בילדותו, ובהמשך שנותיו הבעל שם טוב העריכו מאד.

בצעירותו, לאחר שנפטר הבעל שם טוב, ולאחר שרבי ברוך התייתם מאביו, שלחה אותו אמו לעיר אוסטראה כדי שילמד אצל רבי פנחס מקוריץ, ובהגיעו לפרקו השיא אותו רבי פנחס מקוריץ עם בתו של רבי טוביה קצקש מחשובי העיר אוסטראה, ולאחר נישואיו התגורר רבי ברוך באוסטראה.

תקופה לאחר מכן נשא בזיווג שני את בתו של רבי אהרן מטיטוב, בנו של רבי צבי הירש שהיה בנו של הבעש"ט, ובשנת תקל"ח החל לנהוג באדמו"רות בעיר טולטשין, שם הנהיג בגאון את חסידיו.

מנהג מיוחד היה לו לרבי ברוך שבו הוא דרש מחסידיו שנכנסו אליו לעצה ולברכה שייתנו פדיון נפש, ועם הכספים היה משתמש להחזקת מוסדותיו ולהחזקת היישוב היהודי בארץ ישראל.

הרה"ק מזידיטשוב העיד על רבי ברוך ממעזי'בוז', כי אמירת השיר השירים שלו הייתה בדבקות רבה, עד כדי כך ששום אדם לא יכול היה לעמוד בסמוך אליו בעת שאמר את שיר השירים

במסגרת הנהגתו חלק רבי ברוך ממעז'יבוז בצורה תקיפה מאד על דרכו של מייסד חסידות חב"ד רבי שניאור זלמן מלאדי, כלפיו היה סבור כי הוא שינה ממסורת הבעל שם טוב, בנוסף רבי ברוך חלק מאד על דרכו של אחיינו רבי נחמן מברסלב זיע"א, וכאשר השתחרר רבי שניאור זלמן מלאדי מהכלא הרוסי התבטא רבי נחמן מברסלב ואמר כי אמנם הוא ניצל מהכלא הרוסי, אך מרבי ברוך זיע"א הוא עדיין לא נושע.

יצויין כי למרות המחלוקת הקשה, רבי נחמן מברסלב העריך מאד את דודו רבי ברוך, ואף התבטא על רבי ברוך ואמר  כי הוא רבי על אלפי עולמות.

בשנת תק"ס, לאחר מחלוקת שהתעוררה בעיר טולטשין, עבר רבי ברוך להתגורר בעיר מולדתו - מעזי'בוז, שם ראו בו רבים את ממשיך דרכו של סבו הבעל שם טוב, ושם הקים בית מדרש חדש, זאת משום שהוא לא רצה להנהיג את חסידיו בבית מדרשו של סבו, מתוך כבוד והערכה.

בשנת תקע"א, 12 שנים לאחר שהנהיג את חסידיו, הגיע מחותנו של רבי ברוך, רבי יוסף מיאמפול לביקור במעז'יבוז, ובשיחה שקיימו ביער מחוץ לעיר, לבקשתו של רבי ברוך, שמע רבי יצחק, בנו של רבי יוסף, את רבי ברוך כשהוא מספר על גזירה נוראה שיש בשמיים על כלל ישראל, וכי הוא רוצה ששניהם יחדיו ימסרו את נפשם, ועל ידי כך יהוו כפרת הכלל.

ואכן כעבור שלשה חודשים בי"ח כסלו הסתלק רבי ברוך לעולמו, וחודשיים לאחר מכן החזיר רבי יוסף מיאמפול אף הוא את נשמתו ליוצרה.

מייד לאחר הסתלקותו, מצאו על שולחנו את ספר הזוהר הקדוש כשהוא פתוח בפרשת וישב ובו המילים "אית רוגזא ואית רוגזא, אית רוגזא דאיהו מברכא מעילא לתתא ואקרי ברוך" ("יש רוגז ויש רוגז, יש רוגז שהוא מבורך מלמעלה למטה ונקרא ברוך")

רבי ברוך נטמן בסמוך לציון של סבו הבעש"ט, והוא השאיר אחריו שלוש בנות, ואת חתניו רבי יעקב פנחס ב"ר אברהם דב מחמלניק, רבי יצחק מקאליס נכדו של רבי מיכל מזלוטשוב, ורבי בער ב"ר שלמה מקרלין.

את מקומו ירש חתנו, רבי יצחק מקאליס, ושני כתבים ידועים מאד שליקטו חסידיו מפיו נותרו עד היום, 'בוצינא דנהורא'  ו'אמרות טהורות'.

הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז נטמן ליד סבו הרה"ק רבי ישראל הבעל שם טוב זיע"א בעיר מעז'יבוז.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן