אאא

רשימת הזמרים המלאה: ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, אוריאל שי, איציק קלה, זאב נחמה, משה לוק, אלעד אלישע, אלחי לגריסי, דוד טמסית, שמעון כהן.