אאא

הרוחות במפלגת 'דגל התורה' סערו השבוע בשל הניסיונות לסכל את מינויו של פנחס ארליך למנהל האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים באמצעות הפעלת חוקרים פרטיים.

לאחר שרבני המפלגה הוציאו מכתב גינוי, יוצא הערב (מוצאי שבת) הגאון רבי יוסף אפרתי למתקפה מרומזת נגד הניסיונות לסכל תפקיד באמצעות דרכים פסולות.

בכנס מפלגת דגל התורה שנערך הערב לרגל יום השנה למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, התבטא הגאון רבי יוסף אפרתי מרבני המפלגה, בפני נציגי התנועה כי יש "דברים שאינם יכולים להיעשות על ידי כל יהודי, וודאי שאין להם מקום בדגל התורה".

"אני מניח שאני אומר את הדברים גם על דעת הגאון ר' נתן זוכובסקי", פתח הגר"י אפרתי בדבריו.

"יש עוד דבר שהראש ישיבה היה מעורר תדיר. עניין של בין אדם לחברו והוויתור. אנחנו כולנו כל אחד ואחד בתפקידו נציגי דגל התורה זה שליחים של ציבור ושל מאורי הדור. אנחנו זקוקים לכל טיפה של סייעתא דשמיא כי לגודל הסכנות והמאבקים כמה אנחנו זקוקים לסייעתא דשמיא".

בשלב זה רמז הרב אפרתי על המעשים שנעשו ע"י אנשים המזוהים עם 'דגל התורה' בניסיון לסכל תפקיד של אחד מחבריהם: "הנושא של בין אדם לחברו דברים שאינם יכולים להיעשות על ידי אף יהודי בישראל וודאי שאין להם מקום בדגל התורה ושבעתיים בדגל לאורו של מרן ראש הישיבה".

עוד הוסיף הגר"י: "שכל דרכי הפעולה יהיו בהתאם להלכות של בין אדם לחבירו גם אם הוא מבקש תפקיד הוא יעשה את ההשתדלות מה שמותר. אבל מעבר לזה? נמליך כל אחד ואחד את חברינו בנחת ונזכה להיות ראויים להמשך דרכו של מרן ראש הישיבה".