אאא

מעמד סיום הש"ס בהשתתפות כלל המגזרים, נערך ב'היכלי רוזנברג' שבקרית צאנז בנתניה, בהשתתפות הרב הראשי לישראל הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף, האדמו"ר מצאנז ורבה של נתניה הגאון רבי קלמן בר.

במעמד השתתפו מסיימי ש"ס הנמנים על כלל המגזרים, כאשר זה לצד זה חגגו אשכנזים לצד מזרחים, וחרדים לצד בני הציונות הדתית.

האדמו"ר מצאנז והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף הדגישו בדבריהם את החשיבות של קיום אירוע באחווה ובצוותא, ואת המעלה של לימוד הדף היומי.

לאחר עריכת הסיום רקדו המשתתפים לכבודה של תורה בליווי בעלי המנגנים מוטי שטיימנץ, אהרן רזאל ומשה לוק.

עוד השתתפו במעמד אישי ציבור וחברי עיריית נתניה.