אאא

פרסום ראשון: הרבנות הראשית הפקיעה את סמכותו של הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא, רבה של העיר בני ברק, מלהעניק כשרות מתוקף תפקידו.

המשמעות: החל מאתמול (שלישי), כשרות בד"ץ הרב לנדא היא גוף פרטי, אשר יכול לתת כשרות רק בצמוד לתעודת רבנות מקומית. הפלונטר האמיתי שנגרם מכך, הוא שהתקצוב של עיריית בני ברק לכשרות - ייאלץ להיפסק.

כזכור, בישיבת מועצת הרבנות הראשית שהתקיימה לאחר פטירת הגרמי"ל לנדא זצ"ל, הוחלט להסמיך את בנו הרב יצחק אייזיק לנדא - שמונה בהלוויתו לממשיך דרכו ברבנות בני ברק - כמי שיעניק את הכשרות בעיר, גם מטעם המדינה.

אלא של'כיכר השבת' הגיע לאחרונה מסמך בעל משמעות דרמטית, לפיו הרב לנדא נפסל מלתת כשרות כרבה של העיר בני ברק.

 הכתרתו של הרב לנדא, ע"י ראש העיר רובינשטיין. ארכיון (באדיבות המצלם)

וכך נכתב, במכתב שיצא אתמול על ידי הרבנות הראשית,: "כפי שצוין במכתבנו שבסימוכין, החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל להסמיך את כבודו כרב נותן הכשר בעיר בני ברק הייתה בכפוף לכך שיחולו עליו כל הכללים החלים על רב נותן הכשר".

"כאמור במכתבנו לעיל, ככל הידוע לנו מאפייני פעילותו של גוף הכשרות בראשות כבודו הינם כשל גוף כשרות פרטי, ובכלל זאת השגחת כשרות בישראל בבתי אוכל ובמפעלים מחוץ לתחום העיר בני ברק, פעילות בחו"ל כגוף כשרות פרטי לעניין מוצרי מזון מיובאים ופעילות למתן שירותי כשרות בחו"ל לבשר המיובא ארצה באמצעות צוות שחיטה הפועל מטעם הגוף האמור".

ההחלטה הדרמטית (סריקה)
ההחלטה הדרמטית (סריקה)
הגדלה

ובעקבות כל זה, מודיע היועץ המשפטי של הרבנות הראשית: "הואיל ומועצת הרבנות התנתה את הסמכת כבודו בתחולת הכללים החלים על רב נותן הכשר במערך הכשרות המוסדי, ומאחר שהוברר, כפי שנמסר לי, כי לא חלו שינויים באופן פעילותו של גוף הכשרות בראשות כבודו בעקבות החלטת המועצה הנזכרת, וכי פעילות כבודו אינה תואמת את הכללים החלים על רב נותן הכשר מוסדי, הרי שהסמכת כבודו לשמש כרב נותן הכשר פוקעת למעשה, בהתאם להחלטת מועצת הרבנות".

"יודגש, כי אין באמור כדי לגרוע מיכולתו של הגוף בראשותכם להמשיך ולספק שירותי כשרות בישראל לבתי עסק בבני ברק ומחוצה לה, ולהציג בבתי העסק ועל גבי מוצרי המזון ביטוי בכתב להשגחה מטעמכם, ובלבד שבידי בית העסק תעודת הכשר מטעם הרבנות המוסמכת על פי חוק איסור הונאה בכשרות".

כאמור מסמך זה מבטל הלכה למעשה את האישור החריג שניתן לרב לנדא על ידי מועצת הרבנות הראשית בעבר, והופך את כשרות הרב לנדא לגוף פרטי לחלוטין. ככזה, הוא לא יכול לתת כשרות ממעמד של רב עיר ללא כשרות רבנות מקומית בבית העסק, ובעיקר: להיות מתוקצב על ידי עיריית בני ברק.

יצוין, כי פניית 'כיכר השבת' אל הרב לנדא, כדי לקבל את תגובתו, טרם נענתה. לכשתתקבל - נפרסמה.