אאא

חשיפת 'כיכר השבת': הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, מתערב במשבר רבנות בני ברק ומבקש מהיועץ המשפטי של הרבנות, להקפיא את ההחלטה לבטל את הסמכת הגאון רבי יצחק אייזק לנדא בבני ברק, ולהעביר את הנושא לדיון במועצת הרבנות.

במכתב ששיגר מזכיר מועצת הרבנות, הרב יצחק דניאל, מלשכת הראשון לציון, מזכיר מועצת הרבנות הראשית, ליועץ המשפטי לרבנות, עו"ד הראל גולדברג, הוא מעביר לו את דעתו של הרב יוסף שלא לבטל את הסמכת הרב לנדא.

במכתב כותב הרב דניאל, בשמו של הראשל"צ: "מבלי להיכנס לעומקו של העניין נציין כי קיבלנו כמה פניות מחברי מועצה ועמדתם גם כמו עמדתנו, כי גם קיימות טענות כלפי עמידתו של הרב לנדא על תנאי הסכמתו, הרי שיש להפנות טענות אלו לדיון במועצת הרבנות הראשית.

מכתב לשכת הראשל''צ
מכתב לשכת הראשל"צ
הגדלה

"אין מקום בשלב זה להודיע על הפקעת ההסמכה ובוודאי שלא לעשות זאת מבלי שמועצת הרבנות הראשית, שהיא הגוף המוסמך, תדון בדבר ותקבל החלטה", הוסיף ראש לשכת הראשל"צ.

"אשר על כן", הוא מבקש: "אבקש בכל הכבוד הראוי, כי תשהה את האמור במכתבך אל הרב לנדא לעניין פקיעת ההסמכה עד אשר מועצת הרבנות תדון בעניין ותקבל החלטה מושכלת מתוקף סמכותה".

ל"כיכר השבת" נודע כי מי שפנה, בין היתר, לראשל"צ היה הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר המועצת, שכתב לו: "קבלנו בתדהמה את מכתבו של היועץ המשפטי של הרבנות הראשית שהמודיע כאילו חלילה אין סמכות להגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנשא הממשיך דרך אבותיו ברבנות לחתום על תעודות כשרות בעיר בני ברק וכפי החלטת המועצה".

מכתב הגר''ש אליטוב
מכתב הגר"ש אליטוב
הגדלה

לדבריו: "לא יעלה על הדעת כי יוטל ספק בכהונתו של הגאון הרב לנדא המעמיד הדת על תילה ועומד על ביצור חומת הכשרות וברור הדבר כי מלבד מועצת הרבנות הראשית אין סמכות לאיש לבטל את אשר החלטנו והפה שאסר הוא הפה שיתיר ולהיפך".

 הכתרתו של הרב לנדא, ע"י ראש העיר רובינשטיין. ארכיון (באדיבות המצלם)

מוקדם יותר חשף 'כיכר השבת' כי במכתב שיצא אתמול על ידי הרבנות הראשית נכתב: "כפי שצוין במכתבנו שבסימוכין, החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל להסמיך את כבודו כרב נותן הכשר בעיר בני ברק הייתה בכפוף לכך שיחולו עליו כל הכללים החלים על רב נותן הכשר".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"כאמור במכתבנו לעיל, ככל הידוע לנו מאפייני פעילותו של גוף הכשרות בראשות כבודו הינם כשל גוף כשרות פרטי, ובכלל זאת השגחת כשרות בישראל בבתי אוכל ובמפעלים מחוץ לתחום העיר בני ברק, פעילות בחו"ל כגוף כשרות פרטי לעניין מוצרי מזון מיובאים ופעילות למתן שירותי כשרות בחו"ל לבשר המיובא ארצה באמצעות צוות שחיטה הפועל מטעם הגוף האמור".

ובעקבות כל זה, מודיע היועץ המשפטי של הרבנות הראשית: "הואיל ומועצת הרבנות התנתה את הסמכת כבודו בתחולת הכללים החלים על רב נותן הכשר במערך הכשרות המוסדי, ומאחר שהוברר, כפי שנמסר לי, כי לא חלו שינויים באופן פעילותו של גוף הכשרות בראשות כבודו בעקבות החלטת המועצה הנזכרת, וכי פעילות כבודו אינה תואמת את הכללים החלים על רב נותן הכשר מוסדי, הרי שהסמכת כבודו לשמש כרב נותן הכשר פוקעת למעשה, בהתאם להחלטת מועצת הרבנות".

"יודגש, כי אין באמור כדי לגרוע מיכולתו של הגוף בראשותכם להמשיך ולספק שירותי כשרות בישראל לבתי עסק בבני ברק ומחוצה לה, ולהציג בבתי העסק ועל גבי מוצרי המזון ביטוי בכתב להשגחה מטעמכם, ובלבד שבידי בית העסק תעודת הכשר מטעם הרבנות המוסמכת על פי חוק איסור הונאה בכשרות".

כאמור מסמך זה מבטל הלכה למעשה את האישור החריג שניתן לרב לנדא על ידי מועצת הרבנות הראשית בעבר, והופך את כשרות הרב לנדא לגוף פרטי לחלוטין. ככזה, הוא לא יכול לתת כשרות ממעמד של רב עיר ללא כשרות רבנות מקומית בבית העסק, ובעיקר: להיות מתוקצב על ידי עיריית בני ברק.