(צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
אאא

בדברים שנשא הגאון רבי צבי פרידמן ממנהיגי 'הפלג הירושלמי' התייחס בוועד מיוחד שנמסר בביתו, לדברים שנכתבו באחד העלונים, לפיהם "מי שהולך כנגד גדולי הדור יכול להתקלקל ולקלקל את הילדים שלו".  בדברים שנשא קבע הגר"צ פרידמן ש"זה חיוב דאורייתא לעשות כך ולא לשמוע לאף אחד בדור".

בהמשך התייחס גם לכך שעיתון 'הפלס' המייצג את 'הפלג הירושלמי' לא סיקר באופן הראוי את ההפגנות שהתקיימו על פי הוראתו בניגוד לעמדת שאר רבני הפלג הירושלמי: "יש עיתון שבמקום לפאר ולרומם את ההפגנות שעשו, עושים כל מיני חשבונות קטנוניים והצטרפו לכל העיתונות החרדית לא לפרסם את זה" והוסיף על המפגינים, "זה הגרעין החזק שלנו לנצח במאבק הזה, שום דבר אחר לא".

הגר"צ פרידמן השמיע לאחרונה לא אחת דברי ביקורת כנגד 'הועדה להצלת עולם התורה' של הפלג וכנגד עיתון 'הפלס' שהוא משמש בעיקרון כחבר הוועדה הרוחנית שלו.

להלן הנוסח המלא מההקלטה:

"הראו לי שכתבו בעלון אחד של בני תורה, שמזה שמלחמת החשמונאים הייתה רק ע"י כמה אנשים בודדים סימן שכל גדולי הדור התנגדו לזה, וזה כאילו כביקורת על מתתיהו איך הוא הלך כנגד כל הגדולים הרי מי שהולך נגד כל גדולי הדור יכול להתקלקל ולקלקל את הילדים שלו. אולי הם גם מרמזים לומר שאסור להילחם בגיוס כי הרבה סוברים שצריך לשתוק?...
אך האמת שזה חיוב דאורייתא לעשות כך ולא לשמוע לאף אחד בדור. בפרשת ראה כתוב "כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת" - והיינו כשהוא אומר לעבוד ע"ז – "לא תאבה לו ולא תשמע אליו". ואומר רש"י, "אות" - בשמים, וכמו שהגמ' אומרת שאפילו אם בא גדול הדור - לא כמו שאנחנו מכירים אלא כמו יהושע בן נון שמעמיד חמה ברקיע שכתוב שאחריו לא יהיה כמוהו – בכל זאת "לא תשמע לו". למה? – "כי מנסה ד' אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ד' אם לאו", הקב"ה במכוון עושה ניסיונות כאלו שהרוב יגידו ללכת בדרך שמובילה לע"ז, שזה הניסיון.

זה מה שעשה מתתיהו. היו גזירות שמד, ויכול להיות שאנשי הדור לא רצו את הגזירות, אבל הם עבדו את ד' בתוך הבית וחשבו שמה שיהיה יהיה, זאת אומרת שאמנם לא הסכימו לעבוד ע"ז מרצון אבל הסכימו להיכנע למצב שבו ייאלצו יהודים לעבוד ע"ז, וזה נקרא שיש הוראה של כולם שלא להלחם במלכות של ע"ז, ומתתיהו כהן גדול הבין שאין דבר כזה וצריך להילחם, וזה התורה אומרת, שאפילו אם יבוא נביא בדרגת יהושע בן נון ויורה כך, לא תשמע לו, וזה הניסיון.

וזה גם בזמנינו עכשיו באשר לגיוס לצבא, שאם נכנעים לכל החוקים שלהם הם יחסלו כך את כל הישיבות, ולכן לא צריך לשמוע לאף אחד וצריך להילחם.

הצורה של המלחמה היחידה זה לא להתייצב ולעשות הפגנות סוערות, ורק ככה נצליח. אינו דומה הפגנות על שבת, להפגנות האלו. ההפגנות של שבת זה מדין מחאה, וכשאנו עושים מחאה זה גם אם אנו יודעים שזה לא יעזור, אך כמחאה אני מקיים את מה שאני צריך לעשות ביחס לזה.

אך לגבי הגיוס, זה לא שייך למחאה, זה נקרא שאנחנו בכל הנחישות לא ניתן לזה בשום אופן, אנחנו נקבל מכות ומאסרים ולא ניכנע בשום אופן, ואם עושים הפגנות שבת והפגנות על גיוס יחד, ההפגנות של הגיוס מקבלים תדמית של הפגנות של מחאה. וזה אינו, זה לא הזמן עכשיו להפגנות של מחאה, את זה נשאיר לזמן אחר. אנחנו צריכים להראות שאנחנו לא נזוז, וגם לצבא לא יעזור שום דבר, אנחנו לא נזוז, יושבים על הכביש ולא נזוז, ולא כמחאה. ואם עושים הפגנות על הדברים שהם בגדר מחאה יחד עם זה, זה מבטל את כל הערך וא"כ מה ייצא מזה.

כל העיתונות החרדית ללא יוצא מן הכלל, מעלימה את ההפגנות ויש עיתון אחד שכותב כמה מילים של לעג [על ההפגנות]. זה רצה ר' שמואל אויערבאך? בשביל מה הוא הקים את העיתון הזה? - ר' שמואל חיזק כמו שצריך, אך הכל תלוי בבחירה, ויש לבחור בחיים ולא במות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לא צריך להתפעל מכל מה שקורה, הדרך של ההפגנות זו הדרך היחידה, וגם עכשיו לפני ההפגנה בירושלים שלחו לי הודעות, שאם יעשו בירושלים הפגנה הם יעבירו את כל העריקים מיידית למשטרה הצבאית, בבני ברק לא איכפת להם – כך אמרו – אבל בירושלים הם יעבירו, נו.. ומה בסוף, העבירו מישהו? הם לא רוצים את המאסרים הללו.

אין שום אפשרות אחרת. זה הדבר היחידי. ובמקום זה לעשות צחוק מכל העסק ולא להזכיר את זה [בעיתון], זה ר' שמואל רצה? הוא חינך ככה?! זאת האמת.

כמה היה צריך לרומם את ההפגנה האחרונה. במיוחד שמעתי שגילו פה נחישות שלא ראו בהפגנות קודמות, כך אמרו לי. זה הגרעין החזק שלנו לנצח במאבק הזה, שום דבר אחר לא, ובזה אפשר לפחות להציל את עצמינו. אין להם תשובה ע"ז. במקום לפאר ולרומם את זה, עושים כל מיני חשבונות קטנוניים והצטרפו לכל העיתונות החרדית, לא לפרסם את זה...

כמו שאז היה כך, גם היום כשאנו רואים שכולם טועים, אנחנו צריכים להתחזק ולשמור על הקיים, ברוך השם ראינו שיש ציבור גדול של מוסרי נפש שאף פעם לא ראו דבר כזה כך תיארו לי מה שהיה שם, בנחישות ובדביקות במטרה ללא פחד. ללא ספק רק בצורה הזו אפשר להצליח, כל העצות האחרות זה שום דבר, כמו שראינו עכשיו לפי כל החוקים שהם עשו וכל החוקים שהם ניסו לעשות הכל זה גיוס מיידי, והם מסתירים את זה ומכחישים ומרמים והכל ממשיך אותו דבר, ד' יעזור שנתחזק ונזכה באמת ל'זדים ביד עוסקי תורתך'".