(צילום: באדיבות המצלם)
אאא

האדמו"ר מגור הגיע הערב (שני) לנחם את ראב"ד בד"ץ העדה החרדית בירושלים, היושב שבעה על פטירת אחיו הגאון רבי דב שטרנבוך זצ"ל.

בהגיעו למקום, נפגש עם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, שיצא מניחום האבלים במקום.

האדמו"ר מגור ישב במקום במשך דקות ארוכות, ושוחח עם הראב"ד על אחיו, שהסתיר את עצמו והיה נחבא אל הכלים. בדבריהם שוחחו על מעלת הענווה והבריחה מהכבוד שהנפטר הגאון זצ"ל הצטיין בה במיוחד.

ההקלטה והתמלול המלא מהשיחה

הגר"מ שטרנבוך: "אחי זצ"ל למד ש"ס כמה וכמה פעמים, הוא היה עניו גדול באופן שלא שייך".

"שמעתי מהגאון רבי אליעזר לופיאן זצ"ל (בנו של הגה"צ רבי אליהו לופיאן וחתנו של הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל) שרוב בני אדם שבורח מהכבוד אומר "מי הם שיתנו לי כבוד", ויחידי סגולה הם ענווים באמת שאומרים "לא מגיע לי כבוד". ואחי הגה"צ רבי דוב זצ"ל היה מאותם יחידי סגולה שהיה סבור שלא מגיע לו כבוד, וכמו שאמר משה רבינו ע"ה: "ונחנו מה".

האדמו"ר מגור: "שמעתי פעם מאדמו"ר אחד לפרש הפסוק (תהלים מ"ט י"ח) "לא במותו יקח הכל, ולכאורה תמוה דמשמע שקצת יקח עמו לקבר, וצריך ביאור מה לוקח המת עמו לקבר, וע"כ צריך לומר דהיינו תורה ומצוות ומעשים טובים, אמנם אעפ"כ כתוב בהמשך הפסוק "ולא ירד אחריו כבודו" – אם הוא לומד תורה ומקיים מצוות בשביל כבוד, אין התורה והמצוות יורדים אחריו לקבר, כי הוא מאבד את כל זכויותיו מחמת הנאת הכבוד". 

הגר"מ שטרנבוך שליט"א: "אברהם אבינו אמר על עצמו "ואנוכי עפר ואפר, ומשה רבינו אמר "ונחנו מה".

"אחי זצ"ל היה שקוע בלימודו בכל ימות השבוע. בכל יום שני בבוקר היה מתעסק במסחר הברזל משעה 9 עד 1 בבוקר, וסמך על השתדלות זו, ומעולם לא התעסק יותר משעות אלו לפרנסתו אף שהצליח בזה מאוד".

האדמו"ר מגור: "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון בירושלים".

יצוין כי בשעות האחרונות עלו לנחם במעונו של הגר"מ שטרנבוך, האדמו"ר מצאנז, גאב"ד העד"ח הגרי"ט וייס, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, האדמו"ר מדושינסקיא, הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר.

הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות אור החיים, רבני ודייני בעלזא בשליחות האדמו"ר מבעלזא, הגאון רבי חיים אורי פריינד חבר הבד"ץ, הגאון רבי ישראל מאיר דרוק ראש מוסדות תפארת ישראל, הגאון ר' עזריאל אויערבאך, הגאון רבי יוסף אפרתי, ועוד.