אאא

בעיירה מאקווא שבהונגריה נערך בסוף השבוע מעמד סיום והתחלת הש"ס, לרגל יומא דהילולא של בעל ה'יריעות שלמה', רבי שלמה זלמן אולמן זצוק"ל.

רבים מצאצאיו הגיעו במיוחד להונגריה על מנת להשתטח על ציונו של מי שהיה אחד מרבני הונגריה המפורסמים.

לאחר שנשאו תפילה לישועת הכלל והפרט התקיים מעמד סיום הש"ס ע"י הנכדים של בעל ההילולא, הרב אפרים והרב שלמה זלמן אולמן, שאף הנהיגו בשנים האחרונות לערוך סיום הש"ס במיוחד ביום ה'יארצייט' של הסבא.