אאא

בקהילת חסידי צאנז בעיר ביתר עילית ציינו אמש (שלישי) את יומא דהילולא של בעל ה'בני יששכר' זיע"א במעמד לכבודה של תורה.

במעמד שהתקיים בבית המדרש 'היכלי רוזנברג' בעיר נערך סיום הש"ס, ואף סיום על הלכות שבת במסגרת שיעורי התורה הנלמדים בבתי המדרש של החסידות בעיר.

החוגגים הסבו לסעודה של מצווה בראשות רבני החסידות בביתר, הגרא"ש שטיגליץ, הגר"י שוורץ, והגרמ"ט וייסברגר ועוד.

בתחילת המעמד הוצג לחוגגים מצגת מיוחדת ובה מראות קודש של האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' זיע"א במעמד סיום הש"ס בארה"ב בשנת תשמ"ג, ולאחר מכן נשאו דברים הרב ישראל ברגר, רב שכונת גני גאולה בירושלים, והדומ"ץ הגרא"ש שטיגליץ, וב'סיום' הש"ס כובד הגאון הרב ישראל ברזובסקי, רב קהילת חסידי סלונים בעיר.

לאחר מכן זכו המשתתפים להופעתו המיוחדת של האדמו"ר מפיטסבורג ששיבח את לומדי התורה ומסיימי הש"ס.