אאא

בחירות 2020 • פרסום ראשון: בהסכם בין 'אגודת ישראל' ל'דגל התורה', המפלגות המרכיבות את 'יהדות התורה' ישנו סעיף המחייב את נציג 'אגודת ישראל' לפרוש לטובת נציג 'דגל התורה', במידה והמפלגה תקבל מספר אי זוגי של מנדטים. 'כיכר השבת' חושף כי לאור אירועים שאירעו בעבר, החברים חתמו בפני דייני בית הדין על ההסכם.

בית דין 'אגודת ישראל', בראשות חברי הבית הדין הרב יצחק איזיק פרג, הרב בנימין אדלר, הרב ישראל ברזובסקי והרב משה אורי אייזנשטיין ליווה את ההליך וחתם יחד עם חברי 'אגודת ישראל' על ההסכם המחייב את פרישת הנציג החסידי בעוד שנתיים, במידה ו'יהדות התורה' תקבל רק שבעה מנדטים.

בדף ההסכם נכתב: "אני נציג מפלגת הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל המשובץ עד המקום העשירי ברשימת המועמדים המשותפת שתוגש מטעם המפלגות אגודת ישראל ודגל התורה לכנסת ה-23 מתחייב בזה בהתאם ובכפוף להתחייבות בהסכם שנחתם בין שתי המפלגות בתאריך ט"ו בטבת תש"פ ושתוכנו ידוע לנו, ללא כל תנאי".

ההסכם
ההסכם
הגדלה

על פי ההתחייבות, "אם בבחירות לכנסת ה-23 תקבל הרשימה המשותפת מספר אי זוגי של מנדטים, והנהלת מפלגת אגודת ישראל תורה לי על כך, אתפטר מכהונתי כחבר בכנסת ה-23 או מרשימת המועמדים, בחלוף שנתיים מיום כינוס הכנסת, כלומר ביום ג' אדר ב' תשפ"ה לטובת נציג דגל התורה ללא קשר לתקופת כהונתי בכנסת".

"התחייבות זו תקפה אף אם יש לי טענה או תביעה כלשהי סגין התחייבויות כלשהן שניתנו לי בעבר", נכתב בהסכם.

בסיום דף ההתחייבות נכתב כי במידה וייושם החוק הנורבגי שיכניס נציג נוסף מ'דגל התורה' לכנסת, הרי שאין חובת התפטרות על הנציג החסידי: "בהתאם לסעיף 3 בהסכם, חובת ההתפטרות לא תחול אם יושם החוק הנורבגי על ידי אגודת ישראל או אם במועד הרוטציה מכהנים בכנסת יותר חברים מטעם דגל התורה מאשר אגודת ישראל".