אאא

חסידי מעליץ השתתפו במוצאי שבת האחרונה בסעודת מלווה מלכה מרכזית בשילוב סיום הש"ס וסעודת 'יארצייט' לאדמו"ר מהר"ש משאץ זי"ע, שהתקיימה בבית המדרש של החסידות בעיר אשדוד.

האדמו"ר שסיים בעצמו את הש"ס במסגרת הדף היומי, ערך את הסיום תוך כדי אמירת הקדיש, בליווי השירה של החסידים, כאשר לאחר מכן התחיל את הש"ס.

לאחר מכן נשא האדמו"ר דברים בעניין חשיבות לימוד התורה ובעניין משנתו של בעל ההילולא, זקנו האדמו"ר משאץ זצוק"ל.

בין האדמו"רים שהשתתפו, האדמו"ר מבישטנא, האדמו"ר משאץ אשדוד, והאדמו"ר מזוטשקא, שנשא דברים אף הוא לזכרו של בעל ההילולא.