אאא

חשיפת 'כיכר השבת': נשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי דוד לאו, מבקש בימים אלו להדיח את המנכ"ל, הרב דוד מלכא. במכתבו לשר לשירותי דת יצחק וקנין, אליו הצטרף הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, הוא חושף את הסיבות שהובילו להחלטה הדרמטית וחסרת התקדים.

הראשל"צ ונשיא ביה"ד דורשים: לפטר את המנכ"ל

במכתב מציין הגר"ד לאו מספר אירועים שהובילו להחלטה.

• המועדים והתכנים של ימי העיון לדיינים נקבעים על ידי הרב מלכא, בלי לשתף את נשיא בית הדין.

• ביטול מפגש בין דיינים לשופטים, בלי לעדכנם ובניגוד לדעתם.

• הוצאת מכרזים, הנוגעים לסמכותו של נשיא בית הדין, בלי לעדכנו.

• היעדרות מכוונת מחנוכת בית הדין הרבני באילת.

• הצגת עמדה סותרת לזו של נשיא ביה"ד, בנושא כפיפות העוזרים המשפטיים והיועצים ההלכתיים.

• פעילות נגד מדיניות נשיא ביה"ד בנושא שיבוץ דיינים.

• קיום 'שימוע' לעובדים בכירים ה'נאשמים' שנמצאים בקשר עם לשכת נשיא ביה"ד. 

הרב לאו מסכם את מכתבו החריף: "די בדוגמאות האלו כדי להגיע למסקנה המתבקשת, כי מערכת בתי הדין צריכה לחזור לדרך הנכונה". הרב הראשי מדגיש כי בכוונתו למנות דיין אחר לתפקיד, ולא גורם מקצועי מבחוץ: "למנות דיין מקרב דייני ישראל שליט"א".

כמו כן, כפי שנחשף הבוקר ב'כיכר השבת', גם בכירי הדיינים, שנפגשו בחשאיות בביתו של הגר"ד לאו, הצטרפו לבקשה למנות מנכ"ל חדש. בין הדיינים: הגאון רבי משה אמסלם, יו"ר נציגות הדיינים ואב"ד באשדוד. הגאון רבי אברהם שינלדר, חבר בית הדין הגדול. הגאון רבי זבדיה כהן, ראב"ד תל אביב ועוד.

במכתבם לשר הדתות הם כותבים: "כבוד הרבנים הראשיים לישראל אינם זקוקים להצטרפותנו ומכתבם המנומק מדבר בעד עצמו", ומבקשים מהשר וקנים שיפעל בהתאם "בכדי להעלות את מערכת בתי הדין על דרך המלך".