אאא

במהלך אירוע סיום הש"ס שנערך בטבריה, הגאון רבי אברהם דוב אוירבך, הגאב"ד, יצא בחריפות נגד רבה הספרדי של העיר רבי משה צבי בוחבוט, בעקבות הוראת המועצה הדתית לחייב משגיחי כשרות להחזיק מכשיר נייד מתקדם ובו אפליקציה עם ברקוד לצורך סריקה. בתגובה, רב העיר הגר"מ בוחבוט הצהיר באירוע כי "תוכניותיו ימשיכו כרגיל".

 הרב אוירבך נושא דברים


 תחילה, נשא דברים הגרא"ד אוירבך שאמר כי "אני רוצה להגיד משהו זו דעתי ושהציבור יידע מה הולך פה, הציבור החדש שהגיע לטבריה סבור שהבעיה בטבריה זה רון קובי, הוא בעיה אבל לא 'הבעיה', הוא לא מכריח אנשים לחלל שבת, אבל יש פה רב של מועצה דתית שהודיע לכל המשגיחים, למאה משגיחים שיש פה, שהיות והוא צריך לדעת בדיוק אם הם מגיעים בזמן או לא, כל אחד יחזיק מכשיר, אתם יודעים מזה מכשיר, רח"ל, מכשיר טרף, הוא מבקש מהמשגיחים שיחזיקו את זה.
 
"המשגיחים באו אלי, אמרתי להם אתם צריכים להתפטר, יש לנו בדור בעיה עם המכשיר שהוא הנחש הקדמוני, איך יכול להיות שרב יגיד שחייבים להחזיק את זה? אני מוחה נגד זה בכל תוקף, 'טרייף חזיר'. אין דבר כזה, אנחנו מכריזים נגד זה, זה נגד התורה".

 הרב בוחבוט מגיב

לאחר מכן, נשא דברים הגר"מ בוחבוט, שהגיב ואמר כי "אין שום מחשבה אחרת למה איחרתי, ואם יש, כדאי שכל אחד ישמור את זה לעצמו, אני לא מתכונן להתייחס לדברים שנאמרו כאן, חסרי השחר והתוחלת, אבל זה לא מקום לדבר על זה, אם ירצה השם אומר את דברי בזמן ובמקום הנכון, ותוכניותיי ימשיכו כרגיל, הרבה ישר כוח לכם".