אאא

המוני אברכים ובני ישיבות התאספו בהיכל ישיבת "כנסת יצחק" בקריית ספר לשמוע את משא ההספד של הגר"מ שטרנבוך על אחיו הגר"ד, במהלך ההספד דיבר על חיזוק לימוד התורה בהיכלי הישיבות בימי שישי ושבת.

עם כלות ימי השלושים של הגאון רבי דוב שטרנבוך זצ"ל, נערך עצרת חיזוק לחיזוק לימוד התורה בימי שישי ושבת בהיכל ישיבת "כנסת יצחק" חדרה קריית ספר, שם משמש בנו הגאון רבי אלכסנדר שטרנבוך שליט"א בראשות הכולל.

בשבוע שעבר הגיע ראש ישיבת "כנסת יצחק" הגאון רבי טוביה נוביק שליט"א, למעונו של הגר"מ שטרנבוך לבקשו שישא דברים בהיכל הישיבה.

לשאלתו, על איזה עניין רואה ראש הישיבה צורך מיוחד לחזק את כלל בני הישיבות, השיב ראש הישיבה כי לאחר תקופה של כמה חודשים של לימוד התורה בהיכלי הישיבות בימי שישי ושבת, מורגש כעת הצורך לעודד ולחזק את הבחורים להמשיך בלימודם למרות הקשיים בימי שישי הקצרים.

הגר"מ שטרנבוך שכאמור הגיע למסור שיחת חיזוק בהיכל הישיבה במודיעין עילית, הרחיב בעניין מעלת לימוד התורה בימי שישי ושבת, והעתיק את שמועת רבותיו מרנן הגרי"ז מבריסק והגרא"ז מלצר זצ"ל בעניין.

במהלך דבריו העיד הראב"ד ששמע מהגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שהיום לא גדלים גדולי תורה בשיעור קומה כפי שהיה בדורות הקודמים, משום שמתבטלים שליש מהשבוע - בשישי שבת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"שמעתי מהגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שהעולם תמהים ושואלים במה נגרע חלקינו היום שאין יוצאים מאיתנו גדולי תורה בשיעור קומה כדרך שיצאו מתלמידי ישיבת וואלז'ין".

"אמנם נתבונן בסדר קביעות לימודם של בני ישיבת וואלז'ין ונראה איך נראה המצב כיום ונבין את יסוד החילוק, בוואלזי'ן המתמידים הבינונים למדו לפחות שש עשרה שעות, ועכ"פ לא פחתו מארבע עשרה שעות, וסדר זה היה בכל יום לרבות ימי שישי ושבת, ולא היו נוהגים בשום נסיעות הביתה וגם לא אחת לכמה חודשים, ולא ידעו שם כלל בין בזמנים מהו, לא ניסן ולא אב ולא תשרי, ומאחר שלמדו בלא שום הפסק והיסח הדעת ברציפות לכן יצאו מהם גדולי תורה,

"אבל בימינו, כמה שעות מבטלים בידיים במשך היום, שליש מהשבוע - שישי ושבת מתבטלים מהסדרים הקבועים, ומה עוד שכבר מיום חמישי מתחיל הביטול תורה של סוף שבוע ונמשך עד תחילת שבוע הבא, ומלבד זאת גם יוצאים מחוץ לישיבה מפעם לפעם, וגם יוצאים לבין הזמנים באמצע השנה כמה פעמים, "וכי יש עוד מקום לתמוה על שאין בינינו גדולים בתורה"? והרי לא לומדים ברציפות!! וזהו הטעם שאין צומחים היום גדולי תורה!

יצויין כי עם תום ימי השבעה נשא הגר"מ שטרנבוך, דברים לזכרו של אחיו הגאון רבי דוב זצ"ל בהיכל ישיבת "גאון יעקב" – במקום בו התמוטט והחזיר נשמתו ליוצרה. בדבריו בהיכל ישיבת גאון יעקב עמד על גדלותו של אחיו בתורה שהיה בקי בש"ס ובפוסקים. בדבריו אף התבטא כי אחיו היה עניו אמיתי שלא רק ברח מהכבוד אלא היה סבור שלא מגיע לו כבוד ואין על מה לכבד אותו, "וזהו העניו האמיתי".