אאא

יהודי חסידי המשמש כמגיד שיעור בישיבה בשוויץ סיפר על השגחה פרטית מיוחדת, שהתרחשה בזכות וורט חסידי ששמע במטוס. לדבריו, בגלל הפירוש ששמע בפרשת 'שמות', ספר התורה תוקן והפך מפסול לכשר לאחר שנים רבות.

וכך סיפר בעלון 'השגחה פרטית': "נסעתי לשוויץ, לידי ישב יהודי יקר, בעל בית, והוא השמיע באוזניי וורט יפה. בפרשת שמות כתוב פעמיים: 'אלוקי העבריים נקרה עלינו', ובפעם השנייה: 'אלוקי העברים נקרא עלינו'.

"לדבריו כאשר כתוב 'עבריים' בשני יודין, הרי זה מורה על מחלוקת, שישנם שני יהודים ולא רק אחד - בשעה זו נקרה הקב"ה לשון מקרה, כדרך אגב, ואילו כאשר כתוב 'העברים' בי' אחת זה רומז לאחדות ועל כן הקב"ה נקרא בא' לשון חשיבות".

מספר המגיד שיעור כי "בשבת שלאחר מכן כשקראו את פרשת שמות, נקראתי לתורה לשביעי, והנה אני רואה שכתוב בספר תורה 'אלוקי העברים נקרה', חשבתי מי טועה כאן, בעל הוורט או ספר התורה?

"לאחר העליה פתחתי חומש, וראיתי כי אכן כתוב בפסוק נקרא בא', הפניתי את תשומת לב הגבאים, ואכן, לאחר השבת תיקנו את הטעות בספר תורה, ואני התפעמתי איך 'אלוקי העברים נקרא עלינו', להשמיע באוזני את הוורט הנפלא, ולזמן אותי לעליה בדיוק בפסוק המדובר".