אאא

מעמד הנחת אבן הפינה לבנייני ישיבת גרודנא באשדוד התקיים בשבוע האחרון בהשתתפות בוגרי הישיבה, ובהשתתפות רבני וראשי הישיבה וגדולי ישראל.

המעמד התקיים ברחבה הסמוכה לישיבה, ובמעמד נשאו דברים ראש הישיבה הגר"מ שמידע, הגר"א דויטש, הגר"ע אויערבאך, הגר"א דינר, הגרש"א לוין, רבה של ארגנטינה, והמשגיח הגרח"י ברינגר. שחתמו על מגילת יסוד הישיבה, ולאחר מכן יצקו את אבן הפינה.

עוד נטלו  חלק במעמד, האדמו"ר מפיטסבורג, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, הגרש"ד גרוס, רב קהילת חסידי גור בעיר אשדוד, הגר"י זלושינסקי מראשי ישיבת פוניבז', הגר"ד מינצר, מראשי ישיבת כנסת יצחק חדרה, הגרב"מ אטינגר, ראש ישיבת כנסת יחזקאל אלעד, הגר"נ עלזאס, ראש ישיבת דעת אליהו, הגר"ש אריאלי ראש הישיבה החדשה מיסודם של בוגרי ישיבת חברון ועוד.